GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Alle kategorier

Danmarks teknologiske infrastruktur

Vision Lab

Teknologisk Institut har i Vision Lab i Odense flere muligheder for effektivt at hjælpe virksomheder videre med automatiseret kvalitetskontrol, robot-vision eller andre udfordringer.

3D-betonprint

Teknologisk Institut har faciliteter til dokumentation af egenskaber for frisk beton til 3D-betonprint. Her fremstilles 3D-printede prototyper og mock-ups.

3D-print af fødevarer

Teknologisk Institut tilbyder faciliteter til afprøvning af 3D-teknologi til printning af fødevarer. Her kan fødevareindustrien arbejde med produkt- og konceptudvikling indenfor 3D-fødevareprint.

3D-print i storskala

Skandinaviens største storskala metal 3D-print facilitet befinder sig på FORCE Technologys lokation på Lindø.

900 m3 klimakammer til test af store komponeter

I klimakammeret, som har et volumen på ca. 900 m3, kan store komponenter, konstruktioner og funktionssystemer afprøves i et realistisk, atmosfærisk havklima.

Accelereret EMC - Testfaciliteter

FORCE Technology har elektromagnetisk skærmede rum til brug for ekstreme tests af kritisk elektronisk udstyr til fx industrielektronik, sundheds-, forsvars- og luftfartssektoren.

Afprøvning af produkter og materialer i FACT-Lab

FORCE Technology har i 2018 investeret i en række faciliteter til prøvning af produkter og processer - vi har samlet denne udstyrspark i et meget alsidigt FACT-Lab.

Akkrediterede real driving test af emissioner fra køretøjer

Teknologisk Institut råder over det internationalt anerkendte PEMS (Portable Emission Measurement System) - udstyr til at foretage realistiske emissionsmålinger under kørsel.

Akkrediteret EMC, testfaciliteter - radiodøde rum

FORCE Technology har elektromagnetisk skærmede/radiodøde rum til brug for emissionsmålinger, immunitetstest og ledningsbårne tests af elektrisk udstyr.

Akkrediteret kalibrering af dit måleudstyr

Hos FORCE Technology får du en akkrediteret kalibrering af dit måleudstyr, der kan foregå både on site og i et af vores laboratorier. Drag også nytte af verifikation og rådgivning om dit måleudstyr.

Akustikkalibrering

DFM udbyder kalibrering af akustiske transducere, herunder mikrofoner, lydkalibratorer og øresimulatorer. DFMs ydelser dækker et bredt frekvensområde fra 2 Hz op til 150 kHz og er akkrediterede i henhold til ISO 17025

Analyse af partikler og dispergeringer

Hos Teknologisk Institut er vi eksperter indenfor partikelkarakterisering og har mere end 25 års erfaring indenfor karakteriseringsløsninger.

Augmented reality-teknologier

Flere manuelle processer i produktionen kan med fordel støttes med Augemented reality (AR). Hos Alexandra Instituttet kan virksomheder teste teknologiens anvendelighed af.

Automatiseringsløsninger til kødindustrien

Teknologisk Institut har opbygget state-of-the-art teknologier som vision-teknologier, sensorteknik, ultralyd til udvikling af automatiseringsløsninger.

Autonomous Robotics Lab

Teknologisk Institut kan hjælpe med at afklare, hvor og hvordan autonome, mobile robotter og droner kan gøre en forskel for din virksomhed.

Avancerede laboratorie- og produktionsfaciliteter

FORCE Technology i Brøndby har topmoderne laboratorie- og produktionsfaciliteter, der er indrettet med et bredt sortiment af udstyr inden for lasersvejsning, røntgen- og ultralydudstyr.

Batterilaboratorium

På Teknologisk Institut kan virksomheder få testet batteriers brugsmønstre og temperaturer og måle batteriers spændingskurver, sikkerhed og degradering for at beregne levetiden.

Betonlaboratorie

FORCE Technology har mere end 50 års erfaring fra forskningsprojekter og kundesager på betonområdet, og vi har en række faciliteter til test og analyse af beton.

Betonlaboratoriet

Laboratoriefaciliteterne gør det muligt at gennemføre specialprøvning af alt lige fra store fuldskala betonemner på vores spændeplan til at beskrive cementpastas sammensætning i elektron mikroskop.

Biogasproduktion og biomasseanvendelse

Vi hjælper danske og internationale virksomheder med udvikling, test og verifikation af koncepter, prototyper og kommercielle løsninger i såvel gylle som spildevandsmatricen.

Biologisk testmiljø for medical devices

Hos Bioneer kan medicintekniske produkter i udvikling testes og valideres i forskellige biologiske systemer.

Biomarkørkarakterisering og Imaging

Hos Bioneer finder du mange forskellige avancerede analyseinstrumenter til biomarkørkarakterisering og imaging. Bioneer bidrager med knowhow i prækliniske og kliniske biomarkørprojekter.

Blade Test Centre

Blade Test Centre (BLAEST) er en uafhængig, privat virksomhed oprettet af FORCE Technology, DTU og DNV GL. Her testes vindmøllevinger op til 85 meters længde.

Blockchain teknologier

Alexandra Instituttet tester og udviklinger løsninger inden for Blockchain teknologi. Bl.a. kan virksomheder hos Alexandra Instituttet udvikle prototyper og teste ideer af.

Brugbarhedstest af it-produkt i lab eller on-site

Alexandra Instituttet tilbyder strukturerede tests af it-produkter enten i vores lab eller on-site i brugerens kontekst.

Brændselscelleteknologi

Teknologisk Institut arbejder med at udvikle og implementere mindre brændselsceller i produkter, der kræver høj energitæthed og har et effektforbrug på under 1 Watt.

Brændselslaboratorie

Brændselslaboratoriet hos FORCE Technology behandler brændsler og bestemmer parametre for brændselskvaliteten af produktet.

Bygningsakustiske laboratorier

I FORCE Technologys bygningsakustiske laboratorier tester vi komponenters akustiske egenskaber.

Bæredygtig ledelse og strategi

Vores ledelseseksperter giver dig kompetencer og værktøjer til at lede forandringsprocesser og skabe opbakning på tværs af kunder, medarbejdere og forsyningskæder.

Center for Anvendt Fotonik

Fotonik er en af de vigtigste teknologier for udvikling af fremtidens produkter. Vores faciliteter giver adgang til innovation, udvikling og test af fremtidsklare fotonikprodukter.

CFD Flowlaboratorie

I FORCE Technologys flowlaboratorie tester og optimerer vi industrielt udstyr ved hjælp af forsøg og skalamodeller.

CO2 og NH3 laboratoriet

CO2 og NH3 laboratoriet udfører test af gaskølere, kaskade varmevekslere og ventiler samt andre komponenter i specialdesignede testopstillinger.

Cobot Lab

Teknologisk Institut kan skabe en succesfuld og sikker implementering af robotter, der kan arbejde tæt sammen med mennesker.

Cybersikkerhed: 360-graders-tjek og roadmap

Vores sikkerhedstjek afdækker jeres blinde vinkler, så I straks kan eliminere jeres største sårbarheder. Og I lærer at håndtere sikkerhed forretningsmæssigt smart fremover.

Cybersikkerhedstest af software

Alexandra Instituttet tester om din software eller digitale produkt kan stå mod cybersikkerhedstrusler.

Dansk Sprogteknologi - NLP

Vi opkvalificerer virksomheder i brugen af vores udviklede og andres NLP-software-pakker.

Data Energy Lab

Data Energy Lab er særligt målrettet udvikling af databaseret styringer, herunder IoT arkitektur, sensor-teknologier, datahåndtering, intelligente styringer, machine-learning og adaptive modeller.

Datadrevet produktion: Optimér forretningen med ML

Når I bruger data og maskinlæring som løftestang for forretningen, kan I komme langt: fra solid viden om i dag og i morgen til tools, der revolutioner jeres resultater og processer.

Datavalidering og datamanagement

Data kan skabe værdi, når de er gode og er organiseret, så de kan bruges af de rigtige mennesker og systemer – og til maskinlæring. Vi gennemgår jeres data og viser, hvad de dur til.

DBI’s gaslaboratorium giver adgang til hele Europa

Gasforbrugende apparater bliver testet på DBI’s gaslaboratorium. Med en prøvning herfra kan producenter og importører sælge produkterne i bl.a. EU.

Design af produktionsanlæg på slagterier

Baseret på vores eget forskningsarbejde designer Teknologisk Institut produktionsanlæg, primært til kødindustrien.

Digitaliserings- og bæredygtighedspotentialer

Sandsynligvis kan I løfte både jeres forretning og bæredygtighed med digitale teknologier. Vores eksperter hjælper jer med at identificere, hvor det giver bedst mening at sætte ind.

Dokumentation af fødevarekvalitet

Fødevareindustrien har adgang til en række faciliteter inden for dokumentation af fødevarekvalitet. Fra kemiske analyser af indholdsstoffer til test af produkternes sensoriske egenskaber.

Droneteknologi

Teknologisk Institut har udviklet et kevlar-forstærket dronekabel med en tilhørende basestation i vores laboratorie for robotteknologi og et butan-drevet energisystem i brændselscellelaboratoriet.

Ekstruderingsanlæg til foder og fødevarer

Teknologisk Institut har opbygget et forsøgsanlæg med tre forskellige ekstruderingsanlæg. Anlægget kan bl.a. bruges til test og produktudvikling af ekstruderede produkter.

Elektrokemisk korrosionslaboratorie

I FORCE Technologys elektrokemiske laboratorie udføres elektrokemiske målinger i simulerede miljøer til vurdering af korrosion og materialevalg.

Elektrokemiske målinger

DFMs laboratorium for elektrokemi tilbyder faciliteter inden for målinger af elektrolytisk ledningsevne og pH af for vand og vand-opløsningsmiddel blandinger. Kalibreringsydelserne er DANAK akkrediterede i hen-hold til ISO 17025 og ISO 17034

Emhættelaboratoriet

Laboratoriet kan teste alle typer husholdningsemhætter, inklusiv bordintegrerede, frithængende og skabsindbyggede.

Emneopmåling - Geometri og længde

Teknologisk Institut har opbygget avancerede måletekniske laboratorier, inklusive industriel CT Scanning.

Energilaboratoriet - Brændeovne

Teknologisk Institut tilbyder typeprøvning og kvalitetssikring af brændeovne, pejseindsatse og pilleovne. Laboratoriet er Danmarks førende DANAK akkrediterede laboratorie til emissionsmåling

EnergyFlexHouse

I EnergyFlexHouse kan virksomheder afprøve forskellige energiløsninger under realistiske forhold og få analyser af energiforbrug, energiydelser og driftsmæssige forhold.

EnergyFlexLab - Test af fleksible og intelligente energikomponenter

I EnergyFlexLab foretages test af intelligente komponenter og systemer til fremtidens fleksible energisystem.

EnergyFlexOffice

EnergyFlexOffice er med i løsningen af kontorbyggeriets udfordringer på energi, indeklima og arbejdsmiljø.

Extended Reality: Visuel støtte af medarbejderne

Extended Reality kan guide jer gennem en kompliceret maskine, proces eller lager ved f.eks. at lægge et lag af visuelle instruktioner ovenpå virkeligheden.

Facadetesthal til test af facadesystemer m.m.

DBI tilbyder fuldskala-facadetests efter SP Fire 105-standarden i instituttets facadetesthal.

FactoryML: Nem implementering af ML i produktionen

Vores FactoryML-software gør det nemt for fremstillingsindustrien at implementere maskinlæring i anlæg og maskiner. Mange af opgaverne kan endda automatiseres.

Fysiske modelforsøg i dybvandsbassin

DHI tilbyder fysisk modelforsøg af forskellige konstruktioner i vand. DHI’s dybvandsbassin bruges bl.a. i forbindelse med design af olie/gas installationer og havvindmøller.

Fysiske modelforsøg i lavvandsbassiner

DHI tilbyder fysisk modelforsøg i lavvandsbassiner til at bestemme strømhastigheder og bølgeopløb i forbindelse med design af bl.a. bølgebrydere og fundamenter til havvindmøller

Gangbrosimulator

FORCE Technology har i 2019 udviklet en simulator til at træne udlægning af gangbroer fra skibe i forskellige brugssituationer og forskellige vejrtyper.

Green Lab for Energy Efficient Buildings

Green Lab for Energy Efficient Buildings - GLEEB - er en videreudvikling af Teknologisk Instituts testfaciliteter, som dermed dækker alle relevante teknologier af betydning for energieffektivt byggeri.

HVAC-installationer

Teknologisk Institut gennem mange år beskæftiget sig med HVAC-installationer og deres rolle indenfor bygningers energiforbrug, indeklima og bidrag til den grønne omstilling.

Højtrykskalibreringsanlæg - verdens største loop

Højtrykskalibreringsanlægget i FORCE Technology er det eneste af sin slags i verden. Det er bygget som et lukket loop med lavt tryktab.

IdemoLab - designlaboratorium til IoT-løsninger

IdemoLab anvendes til hurtig innovation af IoT-koncepter og IoT-løsningsdesign, hvori der indgår elementer som sensorer, elektroniske komponenter, software og hardware.

Identifikation af fremmed materiale i produkter

Teknologisk Institut har stor erfaring med undersøgelser, der identificerer fremmed materiale i produkter. Vi undersøger mere end 1.000 prøver af fremmed materiale hvert år.

Indeklimalaboratoriet

Indeklimalaboratoriet er en eksperimentel facilitet, der med sin enorme fleksibilitet er skræddersyet til udvikling og test.

Industriel 3D-print

På Teknologisk Institut har vi slået dørene op for Danmarks eneste faclitet for industriel 3D-print. Vi demonstrerer og udvikler det industrielle potentiale ved 3D-print i produktionen i Danmark.

Industriens plast- og kompositlaboratorie

Industriens plast- og kompositlaboratorium giver virksomheder adgang til faciliteter og tværfaglige kompetencer, der kan understøtte produktinnovation indenfor plast, elastomerer og kompositter.

Infrastruktur for lægemiddelstabilitet

Bioneer og partnere har udviklet og implementeret en lang række teknologier og procedurer, hvormed lægemiddelkandidatstoffer kan analyseres for deres stabilitet under forskellige forhold.

Kalibrering af fiberoptiske instrumenter

DFM har faciliteter til kalibrering af instrumenter til analyse af fiberoptiske netværk, singlemode OTDR og fiberoptiske attenuatorer

Kalibrering af måleudstyr

Teknologisk Institut tilbyder en lang række ydelser inden for kalibrering og måleteknik. Vi kontrollerer og kalibrerer årligt mere end 75.000 stk. måleudstyr for flere end 3000 kunder.

Kamerakalibrering

DFM udbyder rumlig kalibrering af billeddannende kameraer, samt spektral kalibrering af hyperspektrale kameraer og farvesensorer

Karakterisering af overflader

På Teknologisk Institut findes faciliteter til analyse og karakterisering af den yderste overflade på materialeprøver.

Kemisk karakterisering af drikkevand

Faciliteter til produktudvikling og test af teknologi til overvågning eller rensning af vand, eller til prøvning af komponenter til drikkevand findes hos Teknologisk Institut.

Kemisk karakterisering af medicinsk udstyr

Virksomheder har hos Teknologisk Institut adgang til laboratoriefaciliteter, hvor det bl.a. er muligt at få foretaget karakterisering og biologisk vurdering af medicinsk udstyr.

Kemiske og mikrobiologiske analyser

Kemisk og Mikrobiologisk Laboratorium råder over moderne laboratorier med avanceret analyseudstyr.

Klimaskærm - Prøvninger af byggekomponenter

Vi foretager akkrediterede laboratorieprøvninger af byggekomponenter og on-site test af klimaskærmens energimæssige ydeevne.

Klimatilpasnings-laboratoriet

I klimatilpasningslaboratoriet optimerer, tester og dokumenterer vi alle nye og eksisterende klimatilpasnings- og afløbsprodukter i fuld skala.

Klimatisk testudstyr - kamre m.v.

FORCE Technology råder over en lang række dedikerede kamre og andre faciliteter til tests i henhold til de fleste produktstandarder og generiske standarder.

Klimatisk vindtunnel

FORCE Technology har i Lyngby en række vindtunneller, herunder en klimatisk vindtunnel, der muliggør simulering af vejrforholds indvirkning på konstruktioner.

Kransimulator

FORCE Technology har netop i 2019 udviklet en kransimulator. Kransimulatoren bruges til design og træning af løfteoperationer, primært med henblik på forberedelse af off-shore operationer.

Køleteknisk laboratorium

Køleteknisk Laboratorium omfatter avancerede og fleksible testfaciliteter, som anvendes til udførelse af både små og store test, projekter og eksperimenter.

Køretøjslaboratorium

Laboratorium for køretøjsteknologi foretager ydelsesmålinger og tekniske undersøgelser på rullefelt, hvor bilerne belastes i statiske eller dynamiske standardiserede kørecyklusser.

Laboratorie for brandtest af komponenter

På DBI’s komponentlaboratorie tester DBI i samarbejde med producenter brandmodstandsevnen af komponenter til bygge-, tog- og skibsindustrien.

Laboratorie for brandtest af materialer

Med uvildige tests på DBI’s materialelaboratorium kan materialeproducenter dokumentere deres produkters reaktion på brand og få adgang til markeder verden over.

Laboratorie til avanceret materialekarakterisering

FORCE Technologys materialelaboratorie råder over noget at det mest avancerede udstyr til avanceret overfladekarakterisering med tilhørende materialeanalyser.

Laboratorie til printet elektronik

Teknologisk Institut printer blæk til printet elektronik på det digitale udstyr F-series fra Ceradrop.

Laboratorie: test og prøvning af væskeflowmålere

FORCE Technology er førende på markedet inden for test og typeprøvning af vand-, varmeenergi- proces- og kølemålere. Tests og typeprøvning af forskellige typer målere foregår i vores vandlaboratorium.

Laboratorier for byggekomponenter og facader

Teknologisk Instituts laboratorier for byggekomponenter og facader er indgangen til erfaring og specialviden.

Laboratoriet for energieffektivitet

Laboratoriet for energieffektivitet omfatter bl.a. tre klimakamre, hvor det er muligt at teste forskellige produkter under kontrollerede forhold ved temperaturer.

Laboratorietest for miljøfremmede stoffer

DHI tilbyder specialiserede test vedrørende bionedbrydelighed, toksicitet og bioakkumulering af kemiske stoffer og produkter i spildevand, ferskvand og havvand.

Lasercenter

Lasercenteret benyttes til forskning og udvikling af nye processer for laserbearbejdning og til nul-serie produktion for nationale og internationale virksomheder.

Laserskæring i plastmaterialer

På Teknologisk Institut har vi tre typer lasere, der kan skære meget præcise og ensartede huller i plastprodukter.

Lindoe Component and Structure Testing

FORCE Technology og LORC har etableret Lindoe Component and Structure Testing A/S med fokus på fuldskalatest af komponenter og systemer - mekanisk og i klimakammer.

Lod- og masselaboratoriet

FORCE Technologys Lod- og masselaboratorie kalibrerer lodder og masser for dansk industri. Vi kalibrerer konventionelle masser og lodder fra 1 mg til 1 ton.

Luftkalibreringsanlæg

Luftkalibreringsanlægget anvendes til førstegangsverifikation, kontrol og re-kalibrering af volumen-, masse- og dP-målere.

Luftlaboratoriet

Luftlaboratorium til akkrediteret måling af luftforurening.

Lugtlaboratoriet

Lugtlaboratoriet er akkrediteret til prøvetagning, måling og analyse af lugtemissioner fra industri, anlæg, restaurationer og andre virksomheder, der udleder lugt.

Lugtlaboratorium

Teknologisk Institut har den nødvendige procesteknologiske viden og analyseudstyr til at rådgive virksomhederne inden for eksternt miljø og vi kan dokumentere at gældende miljøtilladelser overholdes.

Lyd- og akustiklaboratoriet

Teknologisk Instituts primære fokus er på lyd fra varme/køle-/klimaanlæg, ventilationskomponenter, ventilatorer og husholdningsudstyr.

Lægemiddelkarakterisering

Bioneers farmaceutiske enhed Bioneer:FARMA tilbyder diverse teknologiske løsninger inden for det farmaceutiske område. Her kan lægemiddel og ingredienser blive analyseret og karakteriseret.

Længdekalibrering

DFM har faciliteter til kalibrering af længdenormaler og længdemåleudstyr på højeste nøjagtighedsniveau. Kalibreringsydelserne er DANAK akkrediterede i henhold til ISO 17025

Mekanisk test ved høje temperaturer

FORCE Technology råder i krybetest-laboratoriet over udstyr, der muliggør karakterisering og måling af materialeforandringer ved høje temperaturer.

Mekanisk testbænk med stor kapacitet

I den mekaniske testbænk kan du få udført fuld-skala test med statiske og dynamiske ekstrembelastninger med simuleret påvirkning fra bølger og vind f.eks. i en udmattelsestest.

Mekanisk testudstyr

FORCE Technology har investeret i en lang række mekaniske testfaciliteter til udførelse af tests i henhold til de fleste produktstandarder og generiske standarder.

Metallografisk laboratorie

I FORCE Technologys metallografiske laboratorie udføres karakterisering og skadesanalyse af metalliske komponenter og materialer vha. klassiske makrostruktur- og mikrostrukturundersøgelser.

Metallurgi og Prøvning

Teknologisk Instituts materialeteknologiske laboratorier og udstyr kombineret med vores brede ekspertise inden for metalliske materialer udgør en unik platform for at sammensætte de løsninger, som skal styrke den danske industri.

Metrologilaboratoriet - CT scanning

Teknologisk Institut er anerkendt for at have den største tekniske kompetence inden for metrologi på en række områder og er af Sikkerhedsstyrelsen udpeget som nationalt metrologilaboratorium.

Mikrobiologisk laboratorium - Fødevaresikkerhed

Mikroorganismer er en udfordring ved produktion af fødevarer. Teknologisk Institut har mange års erfaring med rådgivning af fødevareindustrien ved mikrobiologiske udfordringer.

Miniovn til skalerede brandtests

Med DBI’s miniovn er det muligt for producenter af byggematerialer og -konstruktioner at brandteste produkter i koncept- og udviklingsfasen.

Mobile laboratory

Teknologisk Institut har erfaring med forskellige måleopgaver uden for laboratoriet, in-situ, hvor testobjektet er installeret eller stadig hos producenten eller i deres eget målelaboratorie.

Motorlaboratorium

Laboratoriet råder over tre motordynamometre i effektområdet 1 – 330 kW. Dynamometrene har et omdrejningsområde på op til 10.000 omdr./min., hvilket gør det muligt også at teste motorer til elektriske

Murværklaboratoriet

Murværklaboratoriet råder over to laboratorier til fysiske og mekaniske prøvninger af murværksmaterialer og murværkselementer samt kemisk analyse af tegl, mørtel, råmaterialer og delmaterialer.

Møbelprøvning

I Teknologisk Instituts møbellaboratorium har virksomheder adgang til state-of-the-art laboratorium til test af møbler herunder senge, sofaer, borde, skriveborde, og børnemøbler.

Måling af masse

DFM tilbyder kalibrering af OIML klasse E1 lodder med nominelle masser i området 1 mg – 20 kg med en usikkerhed (k=2) mindre end 1/3 af loddernes tolerance. Kalibreringerne er akkrediterede af DANAK i

Måling af optisk effekt

DFM har faciliteter til kalibrering af optiske power metre og detektorer. Power meters måleevne og fotodetektorers responsivitet bestemmes. Kalibreringsydelserne er DANAK akkrediterede i henhold til ISO 17025.

Måling af Relative Intensity Noise (RIN)

DFM tilbyder udmåling af Relative Intensity Noise (RIN), en parameter til karakterisering af lasere. RIN er den relative optisk effekttæthed over et specificeret frekvensområder, opgivet i dBc/Hz

Nano-coating med MVD-udstyr

Teknologisk Institut har faciliteter, som virksomheder kan anvende til nano-coating. Nano-coatning lægger sig som en ultratynd film over produktet, så det ikke bliver ødelagt ved brug.

Nordic IoT Centre

I Nordic IoT Centre får virksomhederne adgang til omfattende viden, kompetencer og testfaciliteter til udvikling af succesfulde IoT-løsninger, der kan klare sig på verdensplan.

Open source-byggeklodser til datadeling

Open source-byggeklodser forenkler arbejdet med at lave infrastruktur og understøtter samarbejde på tværs af producenter, kunder og brugere.

Opformering af alger

Teknologisk Institut stiller en række udviklings- og testfaciliteter til rådighed for virksomheder, der arbejder med kommerciel algeproduktion.

Opsamling af produktionsdata

Kan I få værdi af data fra jeres produktion? Vi låner jer vores Iot Sensor Toolkit og hjælper jer med at finde ud af, om data og datadrevne indsigter er en investering værd.

Overflademåling på mikro- og nanometerskala

DFM tilbyder kalibrering af gitterperioder og stephøjder på overflader på mikrometer- og nanometerskala samt en alsidig karakterisering af overfladers optiske, elektriske og mekaniske egenskaber.

Partikelanalyser og partikelkarakterisering

Vi råder over en lang række forskelligt udstyr i vores partikellaboratorium til analyse og karakterisering af partikler.

Partikeltællerkalibrering

DFM har faciliteter til kalibrering af partikeltællere, som måler partikelantalskoncentration i luft og partikelstørrelse fra 100 nm - 5 μm. Kalibreringsydelserne er DANAK akkrediterede i henhold til ISO 17025

Pilotanlæg til bioraffinering

Pilotskala-bioraffineringsanlægget på Teknologisk Institut står til rådighed for alle, som har en god idé inden for bioraffinering.

Pilotproduktion af emballager

Teknologisk Institut tilbyder pilotpakning af alle typer af produkter inkl. fødevarer. Pilotpakkeanlægget er godkendt af myndighederne til at producere fødevarer til pilotsalg i detailhandlen.

Plastkomponenter til drikkevand og gas

Teknologisk Instituts VA-laboratorier udfører akkrediteret test og inspektion af produkter til drikkevandsinstallationer.

Produktion af proteiner

Hos Bioneer udføres produktion og oprensning af proteiner i en fleksibel og specialiseret laboratoriefacilitet, der gør det muligt hurtigt at fremstille højkvalitative proteiner til prækliniske forsøg

Prototypeværksted

Teknologisk Institut giver borgerne fri adgang til prototypeværkstedets maskiner, teknologier og kompetencer. Dette med en klar mission om at føre flere ideer til markedet.

Prøvning af træmaterialer og -konstruktioner

Teknologisk Institut har opbygget et materialeprøvnings-laboratorium, som udfører akkrediteret prøvning af træmaterialer og - konstruktioner.

Radioaktivitets-laboratorium

Radioaktivitets-laboratoriet råder over udstyr til måling af alfa-, beta- og gammastråling, herunder flere væskescintillations-spektrofotometre.

Ramanspektroskopi

DFM tilbyder, ved brug af Ramanspektroskopi, kvalitativ og kvantitativ bestemmelse af udvalgte materialer på fast form eller i opløsninger. Endvidere tilbydes rådgivning omkring metoder og udstyr til

Robot Safety Lab

Den nye generation af robotter er i hastig fart begyndt at bevæge sig ud af sikkerhedshegnet i de danske produktionsvirksomheder, så robotterne kan dele arbejdsplads med deres menneskelige kollegaer.

Robotics lab - Kunstig intelligens

Teknologisk Institut kan give virksomheder et løft gennem den rette kombination af kunstig intelligens og robotteknologi.

Robotteknologi og automatisering

Teknologisk Institut står bag et udviklingsmiljø med faciliteter indenfor robotteknologi og automatisering, hvor vi udvikler og overfører robotteknologi til industrien og samfundet.

Ruhed - kalibrering af instrumenter og normaler

DFM har faciliteter til kalibrering af håndholdte ruhedsmålere og ruhedsnormaler med et måleområde fra 0.2 µm til 2.0 µm. Kalibreringsydelserne er DANAK akkrediterede i henhold til ISO 17025.

SenseLab: lytterum og udstyr til akustiske tests

FORCE Technology har audioudstyr og lytterum i verdensklasse, der sikrer at SenseLab kan rådgive om den optimale produktkvalitet ved brug af menneskelige sanser inden for særligt lyd- og videokvalitet

Sensoriklaboratoriet

Teknologisk Institut har stor erfaring med sensoriske bedømmelser. Vores sensoriske laboratorium er akkrediteret efter ISO 17025.

SensorKit: Test værdien af dataopsamling for jer

Vores Sensorkit giver jer hurtigt og billigt datadrevne indsigter i jeres produktion. Vi hjælper jer med at afdække potentialet og vurdere, om dataopsamling kan betale sig for jer.

Sensorlaboratoriet

Sensorlaboratorium til kalibrering og test af alle typer gas- og partikelsensorer.

Simulering af mave-tarm systemet

Bioneer har etableret en laboratorie-baseret simulering af menneskets mave-tarm system, bestående af en såkaldt ”Dymanic Gastric Model” (DGM) og specialiserede tarmcellemodeller.

Skatterometriske og Ellipsometriske målinger

DFM tilbyder skatterometriske og ellipsometriske opmålinger af tyndfilm med tykkelser mellem 50 nm og 100 µm, samt opmåling af gitre med perioder fra 300 nm til 1000 nm og højder fra 100 nm til 2000 nm.

Skibssimulatorer

Hos FORCE Technology finder du skibssimulatorer, der bruges til maritim træning og til studier af havne og besejlingsforhold.

Skimmelsvampeanalyse

Teknologisk Institut har opbygget et svampelaboratorier, hvor det med udgangspunkt i faciliteterne er muligt at foretage vurderinger af skimmelsvampe i forskellige miljø­er.

Slæbetanke

Slæbetanke til hydrodynamiske tests hos FORCE Technology, Lyngby. Den største tank er 240 meter lang og 5,5 meter dyb.

Software for dataopsamling

Teknologisk Institut har udviklet TI-DOP, et dataopsamlingsprogram der anvendes på adskillige akkrediterede testfaciliteter.

Solenergilaboratoriet

Solenergilaboratoriet har faciliteter inden for udendørs test af solenergi, herunder solvarme- og solcellesystemer (PV).

Spildevandslaboratoriet

Teknologisk Institut har mange års erfaring med kemiske og bioteknologiske aspekter inden for rensning af spildevand. Idéer og teknologier udvikles og afprøves i vores laboratorier og faciliteter og b

Stor multiovn til brandtest af komponenter

DBI’s multiovn er 3,1 x 5,5 meter og anvendes til både klassifikationstests og udviklingstests.

Sygdomsmodellering og Bioprinting

Bioneer har etableret avancerede laboratoriefaciliteter som gør det muligt at efterligne sygdomme i laboratoriet. Herved kan sygdomsmekanismer undersøges og nye lægemiddelkandidater identificeres.

Teknisk Audiologisk Laboratorium

Teknisk Audiologisk Laboratorium (TAL) under FORCE Technology råder over faciliteter til produktafprøvning og dokumentation i forbindelse med homologering og CE-mærkning af høreapparater.

Termisk sprøjtning - facilitet

Termiske sprøjtefaciliteter sikrer overflader, der er slidstærke, korrosionsforebyggende og levetidsforlængende.

Testfacilitet for rensning af ballastvand

DHI tilbyder test af anlæg til rensning af ballastvand. DHI’s ballastvand testfacilitet bruges til at dokumentere rensningens effektivitet og sikkerhed i forbindelse med godkendelse af nye anlæg

Testfaciliteter til installation af anlæg

Teori kan kombineres med praktiske øvelser på teststande hos DBI. Det giver kursister kompetencer inden for installation m.m. af brand- og sikringsanlæg.

Tribologi - friktion, mekanisk slid og smøring

Teknologisk Institut har faciliteter, hvor der kan arbejdes med belægninger til de fleste former for produktionsværktøjer, maskindele og færdige komponenter.

Tryk- og kraftlaboratoriet

Kraftlaboratoriet består af Danmarks største fuldautomatiske kraftmaskine og er 5 gange mere nøjagtig end lignende kraftkalibreringsudstyr på det danske marked.

Udvikling af plastprodukter

Hos Teknologisk Institut har virksomheder adgang til faciliteter, der bruges til kvalitetssikring af plastprodukter og -komponenter samt til funktionsprøvninger og brugstest.

Udvikling af sundere kødprodukter

I vores pilot plant kan vi bidrage med udvikling af kødprodukter med mindre salt, mindre fedt og færre tilsætningsstoffer.

Udvikling og test af luftrensere og filterteknologier

Teknologisk Institut udvikler og dokumenterer effekten af renluft-løsninger overfor sundhedsskadelige partikler og gasser, både inde og ude.

Udviklingsmiljø for kunstig intelligens

Alexandra Instituttet arbejder med kunstig intelligens og stiller teknologierne bag til rådighed for virksomheder, der ønsker at implementere kunstig intelligens i produkter eller processer.

Ultraviolet radiometri

DFM tilbyder sporbare målinger af ultraviolet stråling dækkende både laboratorie- og feltmålinger. Kalibreringsydelserne er DANAK akkrediterede i henhold til ISO 17025.

Undervisningslaboratoriet - Energi, ventilation og varmeinstallationer

I undervisningslaboratoriet afholder vi hands on kurser med fokus på tekniske installationer inden for bygningens klimaskærm herunder energi, ventilation og varmeinstallationer.

Vanddamplaboratoriet

I vanddamplaboratoriet finder virksomheder bl.a. faciliteter til test af apparater med en kapacitet op til 2,5 MW. Hver test er unik og tilpasset det enkelte projekt, der arbejdes med.

Varmepumpelaboratoriet

Varmepumpelaboratoriet råder over nogle af de mest avancerede testfaciliteter til prøvninger af klimaanlæg og varmepumper.

Vej- og asfaltlaboratoriet

Teknologisk Instituts Vej- og asfaltlaboratorium gennemfører materialeprøvning for hele vejsektoren. Akkreditering er opnået primo 2020.

Ventilationslaboratoriet

Laboratoriet kan udføre en række akkrediterede test og ad-hoc- og specialmålinger der ikke er akkrediterede, men med samme kvalitet, både på ventilationsaggregater og ventilationskomponenter.

Vindtunneller til test

FORCE Technologys vindtunneller anvendes til test af bygningsvidenskabelig karakter, herunder broer og bygninger, skibe og andre maritime konstruktioner inklusiv offshore.

Virkelighedstro tests af sikringsløsninger

Fysiske sikringsløsninger af enhver art kan testes med virkelighedstro metoder på DBI’s sikringstekniske testfaciliteter. Det giver indsigt i løsningernes reelle gennembrydningstid og værdi.

Visualisering af robotteknologi

Visualiseringsteknologier som virtual reality, mixed reality og augmented reality er efterhånden velkendte begreber inden for robotteknologien.