GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

HVAC-installationer

Center for Energieffektivisering og Ventilation har gennem mange år, beskæftiget sig med HVAC-installationer og deres rolle indenfor bygningers energiforbrug, indeklima og bidrag til den grønne omstilling.

Hvorfor udarbejde livscyklusvurderinger og miljøvaredeklarationer på HVAC-enheder?
Der er allerede i dag stor efterspørgsel efter livscyklusvurderinger og miljøvaredeklarationer på byggevarer, pga. bygningscertificeringsordninger som f.eks. DGNB og LEED, der redegør for hele bygningens samlede miljøbelastning. Et bredt politisk flertal har ligeledes besluttet, at der indføres krav om livscyklusvurderinger på alt nybyggeri fra 2023 og trinvis indførelse af loft over CO2-udledninger fra 2023 til 2029, der skærper nødvendigheden af miljøvaredeklarationer på HVAC-enheder.

En miljøvaredeklaration (Environmental Product Declaration - EPD) dokumenterer de miljømæssige påvirkninger, der er i forbindelse med produktionen og anvendelsen af en byggevare. Den er baseret på en livscyklusvurdering (LCA), der er en metode til vurdering af miljøpåvirkninger for et produkt eller produktsystem i hele dets livscyklus.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe med?
Vi har den nødvendige opdaterede viden om installationer, bygningsdrift og anvendelse af livscyklusvurderinger og miljøvaredeklarationer til vurdering af produkters miljøbelastning. Indsigten i HVAC-enhedernes produktion, etablering, brug og vedligehold er afgørende for retvisende LCA’er og EPD’er. Via vores udviklingslaboratorier med fokus på optimering af komponenter, systemer og drift bidrager vi til den teknologiforbedring der sikrer konkurrencedygtige og bæredygtige installationer.

Ydelser
Vores eksperter og specialister har årelang erfaring inden for ventilation og HVAC-enheder og har opbygget omfattende operationel viden inden for ventilationstekniske standarder, lovgivning, markedsudvikling, bæredygtighedsprincipper og miljøbelastninger. Vi tilbyder hjælp med at vurdere og beregne HVAC-enheders miljøbelastning og udarbejdelse af miljøvaredeklarationer til brug i bygningscertificeringsordninger.

Dette kan være alt lige fra kanaler, over armaturer, til styringer og ventilationsaggregater.

Vi kan ligeledes i processen, hvis ønsket, hjælpe med at optimere produktet, eller lægge en udviklingsstrategi med de nyeste alternative løsninger og materialer samt lokale produktionssites, så det sammensatte produkt performer bedre. Det kunne fx være anvendelse af alternativt materiale til varmegenvinder eller printet elektronik på cellulose. Ligeledes vurdere det pågældende produkt ift. BAT-Level (Best available technology).

I tillæg giver vores kørende laboratorier mulighed for at logge og kortlægge energi og ressourceforbrug i produktionen hvis disse data ikke på forhånd er tilgængelige, ligesom vi kan være behjælpelige med at adskille, sekventere og opmåle produktet i vores tilhørende faste laboratorier.

Relevante links
Fra den 1/1-2022 kan producenter og brancheforeninger søge tilskud til udarbejdelse af miljøvaredeklarationer (EDP’er). Link til bekendtgørelse fremgår nedenfor.

BPST’s vejledning og skema til ansøgningsprocessen kan hentes fra 1/1-2022 på VIRK.dk

Link til Bekendtgørelse om tilskud til udarbejdelse af miljøvaredeklarationerLæs mereServices og ydelser tilknyttet faciliteten


Del med dine kolleger