GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Danmarks teknologiske infrastruktur

Om GTS-institutterne

Et innovationsparat samfund
- Virksomheder kan ikke det hele selv – der er brug for GTS-institutterne!

Når virksomheder skal innovere og udvikle sig med udgangspunkt i ny forskning og teknologi, kan de ikke det hele selv. Ofte kræver det adgang til teknologiske faciliteter i form af laboratorier, udstyr til udvikling af prototyper og til test af produkters kvalitet - og til de tilhørende specialistkompetencer.

De kompetencer finder virksomheder hos de syv danske GTS-institutter: Alexandra Instituttet, Bioneer, DBI, DFM, DHI, FORCE Technology og Teknologisk Institut.

En del af samfundets indsats 

GTS-institutterne er en del af den offentlige indsats for at understøtte innovation i dansk erhvervsliv. Virksomheder bruger GTS-institutterne som en teknologisk deleordning, som gør det muligt at arbejde med innovation – uden at kunne det hele selv. Kort fortal er GTS-institutterne til glæde og gavn for virksomhederne i kraft af:

• Deling af viden og dyrt udstyr.
• At bringe forskning hurtigt i anvendelse.
• Langvarig satsning gennem akkumulering af viden.

Godkendt Teknologisk Service til dansk erhvervsliv

GTS-institutterne er godkendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet til at varetage en særlig opgave med at udvikle teknologiske serviceydelser (Godkendt Teknologisk Service) målrettet danske behov. Formålet er at sprede ny teknologisk viden og få den bredt i anvendelse i virksomheder og samfund. Det skaber jobs, vækst og velfærd.

GTS-institutterne er i tæt kontakt med danske virksomheder. Hvert år har GTS-institutterne omkring 20.000 danske kunder. Herudover samarbejder GTS-institutterne årligt med omkring 2.000 virksomheder i danske og internationale forsknings- og udviklingsprojekter.

Deltager i forsknings- og udviklingsaktiviteter

Godkendelsen som GTS-institut gør det muligt at søge Uddannelses- og Forskningsstyrelsen om resultatkontraktmidler til udviklingsaktiviteter på forkant af markedets behov. Midlerne herfra udgør omkring 9 pct. af den samlede omsætning i GTS-systemet. Læs mere om disse aktiviteter på bedreinnovation.dk 

GTS-institutterne deltager i både danske og internationale forsknings- og udviklingsprojekter, hvor ny teknologisk viden ser dagens lys. Det sker bl.a. med udgangspunkt i en omfattende teknologisk infrastruktur af laboratorier og specialistkompetencer, som udgør hjørnestenen i arbejdet med at bringe virksomhederne fremad i deres innovationsproces.

Opbygningen og vedligeholdelsen af den teknologiske infrastruktur finansieres af GTS-institutternes overskud fra de kommercielle aktiviteter.  

Et bredt udsnit af faciliteter til test og udvikling

Her på sitet har vi samlet beskrivelser af en række af de faciliteter til test, demonstration og udvikling, du finder hos GTS. Vi opdaterer løbende med nye beskrivelser, som vi kategoriserer inden for: Laboratorie, testmiljø og virtuel facilitet. 

Du kan også tjekke en database over danske testfaciliteter her - den indeholder også beskrivelser fra andre udbydere end GTS-institutterne. 

 

Læs mereDel med dine kolleger