GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

Luftlaboratoriet

Luftlaboratoriet i FORCE Technology er industriens adgang til all-round håndtering og akkrediteret måling af luftforurening i luftemissioner, luftkvalitet, indeklima og arbejdsmiljø.

Luftlaboratoriet består af en omfattende instrumentpark af mobilt måleudstyr til måling og analyse af gasser og partikler i skorstene, udeluft, indeklima og arbejdsmiljø, samt et laboratorium til kalibrering og kontrol af måleudstyr.

På luftlaboratoriet kan vi gennemføre akkrediterede målinger af en lang række måleparametre i:

  • Luftemissioner fra industri og energianlæg (i afkast og skorstene), herunder kontrol og kalibrering af industriens overvågningsudstyr til luftemissioner (QAL2/AST af AMS)
  • Luftkvalitet i udeluft
  • Indeklima i bygninger
  • Arbejdsmiljø på arbejdspladser


Læs mereServices og ydelser tilknyttet faciliteten


Del med dine kolleger