GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

Gangbrosimulator

Til design og træningsformål har FORCE Technology netop (2019) udviklet en gangbrosimulator, der f. eks. sætter operatører i stand til at træne operation af gangbroer fra skibe i kristiske vejrscenarier.

Et scenarie der kan trænes er eksempelvis at landsætte serviceteknikere fra  et service- eller inspektionsskib på et off-shore vindmøllefundament.

Simulatoren er fuldt integreret med FORCE Technologys SimFlex4 simulator, der bruges til uddannelse af navigatører.

Udvikling af gangbrosimulatoren er medfinansieret af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.Læs mereServices og ydelser tilknyttet faciliteten


Del med dine kolleger