GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

Software for dataopsamling

Teknologisk Institut har udviklet TI-DOP, et dataopsamlingsprogram der anvendes på adskillige akkrediterede testfaciliteter.

TI-DOP er softwaren der skaber linket mellem din hardware og din Pc. TI-DOP er udviklet i National Instruments LabVIEW og har et brugervenligt interface der lader dig konfigurere individuelle målepunkter/kanaler til hver enkelt opstilling. Det har uafhængige og fleksible skanne hastigheder og kan, via underprogrammer, have flere skanne hastigheder i parallel.

Når TI-DOP kører med den rette hardware åbnes der mulighed for at måle adskillige typer signaler, herunder analoge, digitale, tællere, RTD-modstande, IEEE protokoller mf. og der er ydermere mulighed for at lave ”live” dynamiske beregninger til eksempelvis at vise effektivitet, varmekapacitet og lignende.

TI-DOP kører på nyere Microsoft Windows Pc’er uden særlige krav til performance. Inkluderet i softwaren er flere PID-kontrol løkker, avanceret matematikberegninger til vurdering af kriterier, standard afvigelse mf. ligesom der er helt specielt udviklede undersider til afvikling op mod teststandarder som eksempelvis DS/EN 16147, den gældende standard for test & performance af varmepumper.

Akkreditering
Adskillige af de akkrediterede laboratorier på Teknologisk Institut har anvendt TI-DOP som hjørnesten i dataopsamling og kontrol på diverse prøvestande i mere end 15 år.

TI-DOP har, på denne baggrund, været et hovedaktiv i mere end 3.500 akkrediterede tests på elmotorer, vandpumper, cirkulationspumper, ventilatorer, varmepumper, isolationsmaterialer mf. på Teknologisk Institut.

Kommunikationsmuligheder
TI-DOP er udviklet og vedligeholdt af Teknologisk Institut og undergår løbende udvikling og forbedring. Kommunikationsmuligheder med mange instrumenter og udstyr er allerede udviklet og nye kommer til løbende. Herunder ses udvalgte producenter og udstyr med hvilke TI-DOP allerede kommunikerer:

  • Voltech instrumenter
  • Yokogawa instrumenter
  • ZES Zimmer instrumenter
  • Mettler vægte
  • ABB Frekvensomformere
  • Danfoss Frekvensomformere
  • KAMSTRUP Energimålere, vand & el
  • KEYSIGHT Dataloggere og andet udstyr
  • Measurement Computing dataopsamlingsudstyr
  • National Instruments dataopsamlingsudstyr – DAQ Mx


Læs mereServices og ydelser tilknyttet faciliteten


Del med dine kolleger