GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

Mobile laboratory

Når en laboratorietest ikke er mulig, uanset om det er en akkrediteret test for en producent, markedskontrol test for en myndighed eller en accepttest eller produkttest, er en måletest in-situ en alternativ mulighed.

Teknologisk Institut har erfaring med forskellige måleopgaver uden for laboratoriet, in-situ, hvor testobjektet er installeret eller stadig hos producenten eller i deres eget målelaboratorie.

Måling, analyse og kontrol udføres af ingeniører eller teknikere, som har erfaring fra akkrediterede laboratorietests og ofte den førende ekspert på det pågældende område.

Målingerne kan omhandle en af følgende:

Witness test – når det ikke er muligt at gennemføre en akkrediteret eller ikke-akkrediteret test efter en bestemt teststandard, kan laboratoriet som har faciliteterne til at udføre testen i henhold til teststandarderne komme til producenten med mobilt udstyr. Her kan de overvære testen og kontrollere, at alt overholder teststandarden, f.eks. kalibrering af instrumenter, testrig, måleudstyr, usikkerhed heraf og måleprocedurer mv. Det kan fx være hvis produktet er for stort til det akkrediteret laboratoriets kapacitet eller producenten ønsker kontrol af deres egne testprocedure og metoder mv.

Factory acceptance test (FAT) og Site acceptance test (SAT) – er relevant hvis et produkt, ofte et ikke-masseproduceret, produceret til et bestemt formål skal overholde krav om en teststandard eller forskrifter fra kundens aftager. FAT hjælper med at sikre begge parter, at produktet overholder de kontraktmæssige forhold og ligeledes løse eventuelle problemer, før produktet ankommer til installationsstedet.

FAT kan følges op af en Site Acceptance Test (SAT) som udføres efter en FAT har fundet sted, og systemet er blevet leveret og installeret. SAT kan her afgøre, om produktet nu også fungere som aftalt efter installationen.

Produkt og system test in-situ – Her kan testobjektet være et specifikt objekt eller et system af forskellige komponenter, hvor en måling af et objekt eller system kan være nødvendig, efter at det er installeret. Målingen verificerer produktdata, som kan bruges af forskellige årsager, fx hvis der er tvivl om ydeevne, validering og nyinstalleret produkt eller til Ecodesign-deklaration.

Alternative test approach
Det er ikke altid muligt at udføre en standard målemetode med lav usikkerhed in-situ på grund af dårlige måleforhold. Her stræber Teknologisk Institut efter at udvikle nye og bedre metoder til at opnå bedre usikkerhed. Et eksempel herpå er fx brug af sporgas til at måle luftstrømmen efter udvikling og verifikation af metoden i laboratoriet.

Teknologisk Institut udfører, Witness, site and factory acceptance test på følgende områder:

 • Ventilationsaggregater
 • Kanalsystemer og komponenter
 • Ventilatorer
 • Emhætter
 • Filter
 • Elektriske motorer
 • Frekvensomformere

 

 • Vand og cirkulationspumper
 • Batterier og batterisystemer
 • Biomassekedler
 • Varmepumper
 • Chiller
 • Større kølesystemer
 • Condensing units

 

 

 Læs mereServices og ydelser tilknyttet faciliteten


Del med dine kolleger