GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

SenseLab: lytterum og udstyr til akustiske tests

FORCE Technology har audioudstyr og lytterum i verdensklasse på sin adresse i Hørsholm. Her sikrer SenseLab den optimale produktkvalitet ved brug af menneskelige sanser inden for særligt lyd- og videokvalitet.

De fysiske faciliteter komplementeres af SenseLabs trænede lyttepaneler bestående af lægpersoner, der har gennemgået træning og hjælper med at udnytte faciliteterne til at bedømme de subjektive oplevelser af lyd. Disse subjektive tests er nødvendige ved evaluering af nye produkter, hvor måling af output i form af dB ikke er tilstrækkelig, og SenseLabs ydelser er efterspurgte blandt alle, der arbejder med audioudstyr og lyddesign - ikke bare i Danmark. 

Såvel faciliteter og lyttepaneler anvendes til tests af den oplevede lydkvalitet i hovedtelefoner, høreapparater og højttalere - industrisegmenter, hvor Danmark har virksomheder i den absolutte internationale elite, og hvor kravene til tests hos FORCE Technology derfor er tilsvarende høje. Læs mereServices og ydelser tilknyttet faciliteten


Del med dine kolleger