GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

Lugtlaboratoriet

FORCE Technologys lugtlaboratorium er akkrediteret til prøvetagning, måling og analyse af lugtemissioner fra industri, anlæg, restaurationer og andre virksomheder, der udleder lugt. På lugtlaboratoriet analyserer vi luftprøver med henblik på at vurdere, om virksomhederne overholder de regler, der gælder for deres sektor i forhold til hvor meget, de må lugte.  

Lugtlaboratoriet består af: 

  • Instrumentpark til prøvetagning, måling og analyse af lugtprøver
  • Olfaktometer til vurdering af lugtprøvernes lugtstyrke
  • Et panel af uddannede lugtepanelister
  • Et værksted til produktion af lugtposer


Læs mereServices og ydelser tilknyttet faciliteten


Del med dine kolleger