GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

Sensoriklaboratoriet

Teknologisk Institut har stor erfaring med sensoriske bedømmelser. Selv om kød har en fremtrædende rolle for os, har vi gennem tiden også bedømt produkter som fx is, sodavand, ost og gulerødder. Derudover har vi udført flere analyser på ikke spiselige produkter, fx afsmitning af lugt. 

Vores sensoriske laboratorium er akkrediteret efter ISO 17025.

Laboratoriet er indrettet til at kunne foretage sensoriske test på holdstørrelseniveau eksempelvis med afskærmede båse på række.

Vi har et trænet smagsdommerpanel tilknyttet, som har mange års erfaring med at beskrive og bedømme produkter objektivt.

Vi har et stort kendskab til både de praktiske og teoretiske aspekter af sensorik, samt en stor forståelse for databehandlingen. Vi kan både rådgive om og udføre sensoriske analyser.

Vi er et videnscenter og vi publicerer derfor også udvalgt arbejde.

Læs mereServices og ydelser tilknyttet faciliteten


Del med dine kolleger