GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

Kemisk karakterisering af drikkevand

Driftssikker og effektiv produktion af drikkevand afhænger af de helt rette fysiske, kemiske og mikrobiologiske forhold under iltning og sandfiltrering.

Teknologisk Institut råder over erfarne specialister inden for behandling af drikkevand, og i vores veludstyrede laboratorier kan vi afhjælpe de fleste udfordringer på danske vandværker.

Vi tilbyder test og rådgivning, som kan klarlægge eventuelle problemer i drikkevandsproduktionen og løse disse.

Analyserne kan desuden være særdeles relevante i forbindelser med driftsændringer eller udvælgelse af nye kildepladser.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe med?

  • Sikring af den bedst mulige udnyttelse af sandfiltrenes mikrobiologi i vandbehandlingen herunder:
    • Kvantitativ og kvalitativ karakterisering af de funktionelt vigtigste mikrobielle grupper vha. både molekylære og dyrkningsbaserede mikrobiologiske metoder.
    • Kemisk karakterisering af vand med henblik på at evaluere understøttelsen af de rette mikroorganismer.
  • Hurtig bestemmelse af antallet af bakterier i vandprøver vha. flowcytometrisk analyse.
  • Rådgivning, produktudvikling og test af teknologi til overvågning eller rensning af vand.

Vores projekt

Teknologisk Institut tilbyder også prøvning af komponenter til drikkevand, læs mere her.Læs mereServices og ydelser tilknyttet faciliteten


Del med dine kolleger