GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

Partikeltællerkalibrering

Kalibrering af partikeltællere gør virksomheder i stand til bedre at overholde national og international regulering på området samt sikre produktkvalitet og minimerer driftsomkostninger.

Partikelmåling er i stigende grad kommet i fokus i de senere år. Tilstedeværelsen af partikler i omgivelserne har effekt på produkters kvalitet og på befolkningens helbredstilstand. Meget små partikler er især i fokus i forbindelse med deres potentielle negative effekter på helbredet.

Som national metrologi institut er en af DFMs centrale opgaver at sørge for at målingerne er sporbare til SI enheder og at give denne sporbarhed videre til dansk industri. For at sikre ækvivalens mellem målinger fortaget ved forskellige nationale metrologiinstitutter deltager DFM i internationale sammenligninger samt i forskningsprojekter, der udvikler målemetoder og kalibreringsopstillinger med mindre usikkerheder end de eksisterende.

For at sikre at myndighedskrav samt national og international regulering overholdes er kalibrering af instrumenter nødvendig. Dette et også ønskeligt i forbindelse med karakterisering af nanopartiklers materialegenskaber i produktionsprocesser, såsom partiklers mekaniske og elektriske egenskaber i forbindelse med forsegling og funktionalisering af overflader.

Målefaciliteterne, som er DANAK akkrediterede, vedrører optiske partikeltællere (OPC - Optical Particle Counter) for luftbårne partikler og omfatter:

  • Kalibrering af tælleeffektivitet (CE) af OPC’s, som inkluderer Sampling Flow Error
  • Size Setting af en OPC størrelseskanal
  • Size Resolution af en OPC størrelseskanal
  • Referencepartikler (100 nm - 5 μm diameter) udmålt med AFM

Herudover udføres prøvninger af:

  • False Count af en OPC (udføres som ISO 21501-4 prøvning)
  • Sampling Time Error af en OPC (udføres som ISO 21501-4 prøvning)

Målgruppe: Farmaceutiske virksomheder, elektronik virksomheder, brugere af renrumsfaciliteter.Læs mereServices og ydelser tilknyttet faciliteten


Del med dine kolleger