GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

Akustikkalibrering

Akustiske målinger bruges bl.a. i forbindelse med bestemmelse af støjniveauer fra kilder som vindmøller og almindelig trafik, der har en indvirkning på menneskets sundhed, til evaluering af hørelse og til at kvalificere audioinstrumenter (telefoner, højttalere, osv.).

DFM har igennem mange år støttet den danske akustiske industri ved at levere sporbarhed til kalibreringslaboratorier og producenter af mikrofoner og måleinstrumenter. DFM leverer i stigende grad sporbarhed til andre Nationale Metrologiinstitutter. Nye anvendelser af og nye krav til akustiske målinger kræver udvidelse af frekvensområderne for primær og sekundærstandarder således at ultralyd- og infralydområderne dækkes, og egnede kalibreringsmetoder forefindes til nye typer instrumenter.

Målefaciliteterne, som er DANAK akkrediterede, vedrører kalibrering af mikrofoner, lydkalibratorer og øresimulatorer, og omfatter:

  • Kalibrering af den absolutte trykfølsomhed af mikrofoner fra 2 Hz op til 30 kHz
  • Kalibrering af den absolutte fritfeltfølsomhed af mikrofoner fra 250 Hz op til 40 kHz
  • Kalibrering af den absolutte højfrekvente fritfeltfølsomhed af mikrofoner op til 150 kHz.
  • Kalibrering af fritfelt- og trykfølsomhed af målekrofoner ved sammenligning med mikrofonnormaler.

Derudover udføres kalibrering af målemikrofoner, lydkalibratorer og øresimulatorer under temperaturer og statisk tryk forskellig fra referenceværdierne

Målgruppe: Kalibreringslaboratorier, fabrikanter af akustiske måleudstyr, konsulentvirksomheder.Læs mereServices og ydelser tilknyttet faciliteten


Del med dine kolleger