GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

Pilotanlæg til bioraffinering

Pilotskala-bioraffineringsanlægget på Teknologisk Institut i Taastrup står til rådighed for alle, som har en god idé inden for bioraffinering og gerne vil have vurderet det egentlige potentiale på basis af pilotskala-forsøg.

Anlægget er generisk – med andre ord bygget op så det er fleksibelt i forhold til håndtering af diverse biomasse-typer, både grønne, gule, blå osv. Vi har ekspertise inden for raffinering af biomasse samt opstilling af business-cases på baggrund af de opnåede resultater.

Vi arbejder både for virksomheder og indgår i forsknings- og udviklingsprojekter.

Vores tilgang til bioraffinering er at håndtere biomassen med så simple og skånsomme enhedsoperationer som muligt for at sikre funktionaliteten af produkterne samt holde omkostningerne nede. Processen kan indbefatte enzymatisk nedbrydning af strukturer om nødvendigt.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe med?

 • Kortlægning af den kemiske sammensætning af en biomasse med henblik på øget udnyttelse
 • Procesudvikling fra laboratorie til fuldskala
 • Tør- og vådfraktionering af biomasser i pilotskala
 • Ekstrahering af komponenter i mængder tilstrækkelige til efterfølgende test hos slutbruger
 • Udarbejdelse af business-cases baseret på de eksperimentelle erfaringer
 • Pulpning af fibre

Pilotanlægget består af følgende

 • Tørfraktioneringsanlæg (hammer- og skivemølle samt sigtetårn)
 • Temperaturregulerede procestanke (op til 800 L pr. batch)
 • Varmeveksler (opvarmning af tankindhold op til 140 °C)
 • Udstyr til mekanisk behandling (vådmølle og refiner)
 • Separationsudstyr (filterbånd, dekanter og separator)
 • Ultrafilter
 • Spray drier

Du kan kontakte os for yderligere information.

 • Anne Christine Steenkjær Hastrup, Centerchef, tlf. 7220 1602 eller via mail: acha@teknologisk.dk.

 

 Læs mereServices og ydelser tilknyttet faciliteten


Del med dine kolleger