GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

Solenergilaboratoriet

Solenergilaboratoriet er et innovativt og fleksibelt laboratorium, som er specialiseret inden for udendørs test af solenergi, herunder solvarme- og solcellesystemer (PV). Laboratoriet består af en separat bygning med rørføring, fordelingstavle med målere og module testopstillinger samt andre testfaciliteter, som er specialdesignet til test af komponenter og anlæg.

Faciliteterne anvendes også i forbindelse med projekter og eksperimenter. 

Laboratoriet råder desuden over testudstyr til in situ målinger og kvalitetskontrol af solcellesystemer (PV).

Solenergilaboratoriet udfører test af komponenter og komplette systemer og er udstyret til udførelse af energikarakteristik af solcelle moduler (PV), solar home systemer og PV-T systemer samt lagringstanke og solfangere.

Laboratoriet udfører bestemte typer for (destruktiv) prøvning af materialer anvendt i solcellemoduler og solfangere. Herudover udføres der unikke test af komponenter og anlæg, som er specialtilpasset.

Laboratorieydelser

Vores specialister har stor teoretisk viden og mere end 20 års praktisk erfaring.

Vores medarbejdere rådgiver gennem hele processen og udfører test af forskellige typer for solenergianlæg, -produkter og -komponenter. 

Hør mere om mulighederne inden for f.eks.:

 • Måling af strømspænding karakteristik for solcellepaneler og komplette anlæg
 • Visuel inspektion af solfangere og solcellemoduler
 • Måling af materialers emissionskoefficient
 • Termografi af solcellepaneler (PV) og solfangere
 • Måling af elektrisk isolerende egenskab ved brug af højspændingskilde
 • Test af solcellemoduler (PV) i klimakammer (85 °C og 85% luftfugtighed)
 • Undersøgelse af dokumentation for komponenter og anlæg
 • Prøvning af produkters og komponenters ydeevne
 • Prøvning af kontrolenheder og kontrolsystemer
 • Produktudvikling og -optimering
 • Unikke testopstillinger og -installationer
 • Field test – praktisk in situ prøvning samt langsigtet indsamling og analyse af data

Læs mere om solenergi, og vores forskellige aktiviteter inden for solvarme og solceller.

 Læs mereServices og ydelser tilknyttet faciliteten


Del med dine kolleger