GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

Afprøvning af produkter og materialer i FACT-Lab

FORCE Technology har i 2018 investeret i en udbygning af faciliteter til prøvning af materialer, produkter og processer. Vi har samlet denne udstyrspark i et meget alsidigt FACT-Lab, hvor vi kan udsætte produkter for høje tryk og temperaturer i agressive miljøer, herunder for en række gasser og væsker. 

FACT-Lab rummer bl.a. flere state-of-the-art autoklaver, en sikkerhedscontainer med indsat testcontainer til bl.a. fuldskala test, glasceller til tests i mættede gasblandinger, udstyr til flowsimulering, mulighed for højde tryk (0-350 bar) og temperaturprøvning op til 350°C.

Laboratoriet er designet til fleksibel, accelereret korrosionsprøvning, men er egnet til andre typer prøvning, der inkluderer fit-for-purpose test. Ofte er det en udfordring at opbygge et realistisk testscenarie, hvis miljøet udgør en sikkerhedsrisiko, men her er rammerne tilstede og den nødvendige overvågning etableret.

I kombination med FACT-Lab er et maskinværksted til håndtering og fremstilling af komponenter og tilpasning af udstyr.Læs mereServices og ydelser tilknyttet faciliteten


Del med dine kolleger