GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

Brændselslaboratorie

Brændselslaboratoriet hos FORCE Technology behandler brændsler og bestemmer parametre for brændselskvaliteten af produktet.

Specialiseret udstyrspark til brændsler og restprodukter

Brændselslaboratoriet har en stor og specialiseret udstyrspark, hvor teknikere og specialister forbehandler forskellige typer af brændsler og bestemmer af en lang række forskellige brændselskvalitetsparametre.

Udstyrsparken består af bl.a. kæbeknusere, snitmøller, sigtemaskiner, ovne, kalorimetre, varmemikroskop, elementaranalyzere, ionchromatografer og ICP-OES og ICP-MS udstyr til analyser af metalindhold.

Typer af restprodukter og brændsler

Vi analyserer blandt andet faste biobrændsler og mineralske brændsler foruden affaldsprodukter som fx slam, hønsemøg og aske, hvor du bl.a. kan få bestemt vandindhold, aske og smelteforhold.

Brændselslaboratoriet udfører akkrediterede analyser

FORCE Technologys brændselslaboratorie er akkrediteret i henhold til DANAK reg. nr. 51 til prøvning af egenskaber for faste mineralske brændsler, faste biobrændsler og restprodukter fra forbrænding og forgasning.

Udstyrsparken er fordelt på to lokationer: Vejen og Brøndby.Læs mereServices og ydelser tilknyttet faciliteten


Del med dine kolleger