FORCE Technology har et af verdens største anlæg til kalibrering med atmosfærisk luft. 

Luftkalibreringsanlægget, der også er kendt som Bulderbaan, anvendes til førstegangsverifikation, kontrol og re-kalibrering af volumen-, masse- og dP-målere.

Luftkalibreringsanlægget består af fem parallelle reference-målerstrenge samt en målerstreng i serie, hvor måleren, der skal testes (MUT), er monteret.