GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

EnergyFlexHouse

I EnergyFlexHouse udvikles og dokumenteres teknologier ud fra system tankegangen - både de enkelte komponenter og det samlede system skal opfylde markedets krav til energieffektivitet.

I bygningen arbejdes med kombinationer af klimaskærmselementer, energiinstallationer og styringssystemer.

Ordet ”Flex” markerer i denne sammenhæng at tilpasning eller udskiftning af bygningskomponenter, installationer og udstyr sker løbende, både som led i udviklingsaktiviteterne, og som led i den generelle teknologiske opdatering.

Måleplatformen i EnergyFlexHouse omfatter pt. mere end 700 målepunkter. Den bidrager til en intensiv overvågning og giver mulighed for analyser af energiforbrug, energiydelser, driftsmæssige forhold og funktion.

Laboratoriet kan levere veldokumenterede resultater på alle niveauer – fra den enkelte komponent til det samlede system og ikke mindst for samspillet mellem klima, bygning, installationer, energiydelser og beboere.Læs mereServices og ydelser tilknyttet faciliteten


Del med dine kolleger