GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

Klimatilpasnings-laboratoriet

I klimatilpasningslaboratoriet optimerer, tester og dokumenterer vi alle nye og eksisterende klimatilpasnings- og afløbsprodukter i fuld skala.

Lige nu står de danske kommuner og spildevandsforsyninger i en situation, hvor de skal gå fra klimatilpasningsplan til handling, og i den forbindelse har kommunerne og forsyningerne behov for tekniske argumenter for, hvilke produkter, som de vælger.

Her er klimatilpasningslaboratoriet en unikt omdrejningspunkt for denne proces. Kommuner og forsyninger kan henvende sig til klimatilpasningslaboratoriet for at få kvantificere praktiske løsninger samt efterspørge test, dokumentation samt produktudvikling af nye og eksisterende klimatilpasningsprodukter.

Omvendt kan producenterne henvende sig til laboratoriet for at få produktudviklet, testet og dokumenteret deres nye eller eksisterende produkter, så de kan vise prøvningsrapporten, der udarbejdes, til fx kommuner og forsyninger eller andre kunder.

Når produkterne er omfattet af en europæisk standard, så tester vi produkterne efter denne standard. Hvis produkterne ikke er omfattet af en Europæisk standard, så udvikler vi en reproducérbar prøvning, inden vi tester produktet. En reproducérbar prøvning betyder, at vi under de samme betingelser vil få samme resultat.

Vi har over 30 års erfaring med test, dokumentation og produktudvikling af afløbsprodukter, og vi kan teste med en vandføring på op til 60 l/s.

Test i laboratoriet gør Teknologisk Institut unik, da der ikke er andre i vand-, afløbs- og klimatilpasningsbranchen, der tilbyder produktudvikling, prøvningsudvikling samt test i fuld skala i et moderne, akkrediteret laboratorium, som er godkendt af DANAK.

Hvad kan klimatilpasningslaboratoriet bidrage med?
Et produkt, der er næsten færdigt – men som mangler lidt optimering? Eller er der nogle specielle krav til de produkter, som der skal bruges?

Vi oplever, at produkter, der egentlig er klar til produktion, kan optimeres.

Ved at ændre ganske lidt på tilløb, udløb, overløb, skillevægge, placering af pumpe eller andet, så kan vi forbedre effektiviteten af dit produkt eller det produkt, du gerne vil benytte. Så på den korte bane har du en udgift til prøvning – men på den lange bane sparer du penge, fordi dit produkt eller det produkt, du anvender, er meget mere effektivt. Samtidig kan du dokumentere præcist, hvad det kan.

Nyt eller eksisterende produkt, som skal sælge? Hvordan dokumenteres det, at det rent faktisk overholder de krav, som der beskrives?
Det hjælper vi med! Kom med et produkt, så udarbejder vi et prøvningsforløb og en prøvningsrapport, der dokumenterer, hvad det kan.

Hvilket produkt er bedst i en bestemt situation?
Skal der vælges mellem 2 klimatilpasningsprodukter og er der i tvivl? Vi tilbyder at afprøve produkterne, så produkterne faktuelt kan sammenlignes, og ved at afprøve dissse under de samme betingelser/forudsætninger.

Vandbremser
Hvilken vandbremse passer bedst i dit afløbssystem eller mindre vandløb? Vi hjælper dig gerne med at afprøve og dokumentere.

First Flush-produkter
I vores forsøgshal kan vi teste first flush produkter. Produkterne udformes, så en vis procentdel af regnvandet ledes til first flush. Bypass-funktionen optimeres ud fra de krav, som der stilles i din kommune.

Grønne vægge og urbane haver
Vi måler, tester og optimerer, hvordan regn- eller drikkevand fordeles i grønne vægge eller i en urban have.

Fremmede ledninger og kabler i et afløbssystem? Hvilken indflydelse har det?
Prøvning af enkelttab og turbulens i forbindelse med fremmede ledninger og rør i henholdsvis spildevands-, regnvands- og fællesledninger. Der er kommet en ny bekendtgørelse - hvad står der i den?

Sekundavand
Mange kommuner og forsyninger ønsker at tilbyde borgerne sekundavand til fx bilvask, toiletskyl og tøjvask. Vi tilbyder at undersøge hvilke forudsætninger, der er for det.

Rensning af sekundavand
Kan der udvikles, testes og dokumenteres en simpel renseløsning, der renser sekundavand, før det leveres til brugerne? Vi tester og optimerer dit produkt i klimatilpasningslaboratoriet.

Vandkvalitet
Før det besluttes, hvordan man renser sit regnvand fra tage, belægninger eller vej, er man nødt til at kvantificere, hvad der skal renses for. Men mange forsyninger kender ikke kvaliteten af det eksisterende regnvand. Rørcentret kan tilbyde en serie prøveudtagninger, der kortlægger, hvilken regnvandskvalitet, som jeres regnvand har.

Hvilken vandkvalitet har ”vejvand”?

Hvilken vandkvalitet har tagvand, der har passeret en zinktagrende?

On-site tests
Ønsker du at dokumentere hvordan dit regnbed virker? Vi tilbyder prøveudtagning.

Prøvningsudtagning ”Ude af huset”: Vi kan tilbyde at foretage prøveudtagninger – både i tørvejr og i forbindelse med regnvejr. Vi kan fx udtage prøver i forbindelse med regnbed, faskiner, permeable belægninger, søer og alle andre LAR-løsninger.

Fejltilslutninger
Vi tilbyder et program for, at finde fejltilslutninger. Vi samarbejder med en entreprenør, men vi har kommunikation, planlægning, overordnet ansvar samt KS for den samlede ydelse.Læs mereServices og ydelser tilknyttet faciliteten


Del med dine kolleger