GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

Udvikling og test af luftrensere og filterteknologier

Teknologisk Institut udvikler og dokumenterer effekten af renluft-løsninger overfor sundhedsskadelige partikler og gasser, både inde og ude. Det gør vi ved at kombinere ekspertviden på området med topmoderne testfaciliteter og udstyr i vores renluftslaboratorium.

Mobile luftrensere

Vi har stor erfaring med at dokumentere mobile luftrenseres evne til at nedbringe mængden af sundhedsskadelige partikler og gasser. Vi kan teste effektiviteten overfor en lang række forureningskilder, som giver årsag til ubehag, lugtgener og sygdom.

For eksempel:

  • Tobaksrøg
  • Støv
  • Allergener
  • Vira
  • Bakterier
  • Gasser (f.eks. TVOC, ammoniak og formaldehyd)

Dette kan gøres både i et miljø med luftbårne testaerosoler og ved rensning af overflader. Vi kan skræddersy en bred vifte af tests, som som kan bidrage til udviklingen af mere effektive luftrensere.

Vi kan yderligere rådgive om mobile luftrensere på baggrund af vores brede kendskab til forskellige renseteknologier og omfattende erfaring med test og udvikling. Det kan sikre indkøb af de mest effektive renseløsninger til den bedste pris, der opfylder eksakte krav og behov.

Sammenlignelig dokumentation

Det er vigtigt, at man får en ensartet og sammenlignelig dokumentation for, hvor godt et luftrensningsprodukt virker.

Derfor har Teknologisk Institut udviklet en testmetode, der viser, hvor meget ren luft en luftrenser kan producere i timen (såkaldt Clean Air Delivery Rate CADR”). CADR er en internationalt anerkendt målestandard.

Metoden kan samtidig bruges til at vurdere, hvor stort et rum en given luftrenser kan servicere under forskellige forhold. Til formålet har vi et dedikeret 20 m3 testkammer, hvor tilførslen af diverse forureningskilder kan kontrolleres og monitoreres i realtid.

Læs ogsåLæs mereServices og ydelser tilknyttet faciliteten


Del med dine kolleger