GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

Biologisk testmiljø for medical devices

Bioneers kærnekompetence omfatter et højt fagligt niveau inden for de naturvidenskabelige fag, såsom biologi, mikrobiologi, biokemi, kemi og farmaci. På Bioneer finder du avancerede laboratoriefaciliteter med det allerbedste af biologiske, mikrobiologiske, molekylære og kemiske analyseudstyr. 

Bioneer har stor erfaring med at afprøve og analysere funktion og ydeevne af forskellige medicintekniske produkter i udvikling, og kan samtidig validere og lave benchmarking mod allerede eksisterende produkter på markedet. Bioneer kan bistå med at dokumentere de biologiske effekter og molekylære eller kemiske opførelser, der kræves for at medicovirksomheden kommer videre i udviklingen af den medicintekniske produkt.

Eksempler på opgaver som kan løses med den infrastruktur der findes til stede på Bioneer er måling af hvordan forskellige materialer påvirker det biologiske system, hvor godt en kanyle eller sprøjte klarer at levere medicin, hvad for nogen biofunktionalitet der findes på en overflade, eller eventuel risiko for stoflækage. Desuden kan vi undersøge og analysere diverse materialer, udstyr og devices for forskellige mikrobiologiske parametre.

Infrastrukturen omfatter bl.a.:

  • Avancerede måleinstrumenter af kemiske reststoffer
  • Cellelaboratorium
  • Tværfagligt knowhow inden for biologi, mikrobiologi, biokemi, kemi og farmaci

Målgruppe: virksomheder inden for medicoindustrienLæs mereServices og ydelser tilknyttet faciliteten


Del med dine kolleger