GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

Lægemiddelkarakterisering

Bioneer:FARMA, der er placeret på Institut for Farmaci på Københavns Universitet, har lang erfaring med at kunne kvantificere og bestemme struktur og stabilitet af forskellige typer af lægemiddel, både små molekyler og biologiske molekyler såsom peptider samt proteiner Ved hjælp af state-of-the-art analytisk udstyr, kan molekylestørrelse, struktur, opløselighed etc. udlæses. Desuden kan Bioneer:FARMAs forskere undersøge peptiders og proteiners tilbøjelighed til at aggregere eller fibrillere under forskellige opbevaringsforhold og betingelser, så som eksponering for forskellig temperatur eller mekanisk stress.

Infrastrukturen for fysisk-kemisk karakterisering, opløselighedsmålinger, stabilitet samt pre-formulering omfatter bl.a.:

  • Massespektroskopi
  • Række af HPLC metoder
  • Instrumenter til Fast-fase karakterisering bl.a.;
    • XRPD, DSC, TGA, IR, RAMAN, FTIR, DLS
  • LogD, pKa og microDISS
  • Forskellige buffere samt biorelevante medier

Målgruppe: Virksomheder indenfor biotek, farma og ingredienser.Læs mereServices og ydelser tilknyttet faciliteten


Del med dine kolleger