GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

Om Bioneer

Bioneer er ejet af Danmarks Tekniske Universitet og er også en af syv virksomheder, der har godkendelse fra Ministeriet for Uddannelse og Forskning til at yde Godkendt Teknologisk Service (GTS). Bioneer indgår periodevis en Resultatkontrakt med ministeriet , der beskriver de services, som Bioneer vil udvikle for at sikre danske virksomheder lokal adgang til avancerede højteknologiske ydelser.

Bioneers services omfatter proteinproduktion, lægemiddelformulering og karakterisering, molekylær histologi og detektion samt stamcellebaseret modellering af sygdom. Bioneer løser også mange specielle ad hoc opgaver, som kunder kommer med ved at kombinere metoder fra den store teknologiværktøjskasse. Bioneer deltager derudover i en række forskningssamarbejder med nationale og internationale forskningsinstitutioner og virksomheder.

Bioneer har ca. 50 medarbejdere, heraf 35 akademikere med life science uddannelser og 12 laboranter. Den årlige omsætning er ca. 50 mio DKK.

Besøg instituttets hjemmesideDel med dine kolleger
Alle faciliteter hos Bioneer

Infrastruktur for lægemiddelstabilitet

Bioneer og partnere har udviklet og implementeret en lang række teknologier og procedurer, hvormed lægemiddelkandidatstoffer kan analyseres for deres stabilitet under forskellige forhold.

Simulering af mave-tarm systemet

Bioneer har etableret en laboratorie-baseret simulering af menneskets mave-tarm system, bestående af en såkaldt ”Dymanic Gastric Model” (DGM) og specialiserede tarmcellemodeller.

Biomarkørkarakterisering og Imaging

Hos Bioneer finder du mange forskellige avancerede analyseinstrumenter til biomarkørkarakterisering og imaging. Bioneer bidrager med knowhow i prækliniske og kliniske biomarkørprojekter.

Produktion af proteiner

Hos Bioneer udføres produktion og oprensning af proteiner i en fleksibel og specialiseret laboratoriefacilitet, der gør det muligt hurtigt at fremstille højkvalitative proteiner til prækliniske forsøg

Biologisk testmiljø for medical devices

Hos Bioneer kan medicintekniske produkter i udvikling testes og valideres i forskellige biologiske systemer.

Lægemiddelkarakterisering

Bioneers farmaceutiske enhed Bioneer:FARMA tilbyder diverse teknologiske løsninger inden for det farmaceutiske område. Her kan lægemiddel og ingredienser blive analyseret og karakteriseret.

Sygdomsmodellering og Bioprinting

Bioneer har etableret avancerede laboratoriefaciliteter som gør det muligt at efterligne sygdomme i laboratoriet. Herved kan sygdomsmekanismer undersøges og nye lægemiddelkandidater identificeres.