GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

Ultraviolet radiometri

Ultraviolet stråling (uv-stråling) dækker over stråling med bølgelængder fra 100 nm til 400 nm. I dette bølgelængdeinterval er fotonerne energirige og kan påvirke eller direkte bryde kemiske forbindelser. Dette åbner for mange industrielle og sundhedsmæssige anvendelser af uv-stråling bl.a. til sterilisering og hærdning. Uv-stråling kan også gøre skade bl.a. på biologisk væv og materialer. Optimal anvendelse af uv-stråling kræver derfor en nøjagtig karakterisering af lyskilden og den strålingsdosis, som et emne modtager.

Eksempelvis ændrer faren for skade på DNA og risikoen for hudkræft sig med en faktor 1000 i et bølgelængdeinterval på ca. 25 nm omkring 310 nm. En korrekt karakterisering af den fysiologiske effekt af f.eks. solarielys stiller derfor store krav til udstyr og metode.

DFM har en facilitet til nøjagtig måling af spektral irradians i bølgelængdeintervallet fra 280 nm til 800 nm samt til felttest af solarierstråling. DFMs målinger er sporbare til det finske Nationale Metrologi Institut, MIKES, og målingerne er DANAK akkrediterede.

Målefaciliteterne omfatter:

  • Måling af spektral irradians og radians i bølgelængdeområdet fra 280 nm til 800 nm.
  • Felttest af solariers effektive irradians.

Målgruppen er lysvirksomheder og kontrollerende myndigheder.Læs mereServices og ydelser tilknyttet faciliteten


Del med dine kolleger