GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

Facadetesthal til test af facadesystemer m.m.

DBI tilbyder fuldskala-facadetests efter SP Fire 105-standarden i instituttets facadetesthal. Derudover kan hallen danne rammen om en lang række udviklingstests, der kan give stor værdi til producenter af f.eks. komponenter eller slukningssystemer.

DBI’s facadetesthal måler 15 x 18 meter i grundareal – med 13 meter til loftet. Hallen er tæt og udstyret med røgudsugning og rensningsfiltre, der gør det muligt at udføre en række forskellige tests med henblik på både klassifikation og produktudvikling.

DBI er akkrediteret til at udføre facadetests i fuld skala efter den svenske standard SP Fire 105, som er den eneste facadeteststandard, der nævnes i det danske bygningsreglement. Testhallen er dimensioneret, så det er muligt at teste efter den fælleseuropæiske facadeteststandard, som er under udvikling. Hvor SP Fire 105 kræver testemner på mere end 6 x 4 meter, forventes den europæiske standard at komme til at kræve 8 meter høje testemner.

Facadetesthallen er udstyret med to fleksible teststande til facadetest. Samtidig har hallen en række sensorer og måleapparater, der ikke kun måler temperatur på komponenter under test, men også måler udledning af bl.a. giftige gasser, CO2 og mængden af forbrændt ilt. Hallen har desuden en tørrestand, hvor facadesystemer, der kræver tørretid efter opførelsen, kan tørre, mens hallen er i drift. Det sikrer flowet af test.

Hallens udformning og udstyr giver meget vide rammer for, hvad der kan testes, og den giver værdi til producenter på mange måder. Med hallen kan DBI tilbyde udviklingstests af stort set alt med en hvilken som helst brandkilde (olie, gas, træ etc.). Udviklingstests kan ikke anvendes til klassificering, men kan give vigtig og værdifuld data, som producenter kan bruge i deres produktudvikling.

Man kan f.eks. teste store konstruktioner med specifikke materialer eller materialesammensætninger for at undersøge, hvordan de reagerer på brand generelt eller på særlige brandscenarier eller -typer. Man kan teste hele slukningssystemer for at undersøge, hvor effektive de er over for forskellige typer af brande. Desuden er det muligt at udføre tests, der sigter meget nøjagtigt efter bestemt information om et produkt eller en komponent, og som ikke kan udføres i en ovn.

Målgruppe: Producenter af facadesystemer til byggeriet, producenter af slukningssystemer, producenter af andre komponenter.

Se film om facadetesthallen:Læs mereServices og ydelser tilknyttet faciliteten


Del med dine kolleger