GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

Betonlaboratoriet

Teknologisk Institut råder over laboratorier til alle former for prøvning af beton og andre cementbaserede materialer.

Vi udfører alle former for standardprøvning af beton, delmaterialer til beton, reparationsmaterialer og andre specialprodukter.

Laboratoriefaciliteterne gør det muligt at gennemføre specialprøvning af alt, lige fra store fuldskala-betonemner på vores spændeplan, til at beskrive cementpastas sammensætning i elektronmikroskop.

Vi gennemfører prøvning for rådgivere, entreprenører, producenter og/eller bygherrer i forbindelse med de store anlægsprojekter, men vi udfører også en række standardprøvninger for mindre kunder.

Laboratoriet har mulighed for at indgå i samarbejde i forbindelse med initialprøvninger og løbende kontrol af et produkt. Er der brug for rådgivning i forbindelse med et prøvningsprogram, kan én af vores specialister assistere, inden det endelige prøvningsprogram fastlægges.

Vi har også mulighed for at etablere akkrediteret mobilt prøvningslaboratorium til løbende on-site produktionsprøvning.

 Læs mereServices og ydelser tilknyttet faciliteten


Del med dine kolleger