GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

Om Teknologisk Institut

Teknologisk Institut er et Godkendt Teknologisk Service institut (GTS), der blev grundlagt i 1906.

Teknologisk Institut er et privat, selvejende institut med et almennyttigt formål.

På Teknologisk Institut er vi over 1000 eksperter, som hvert år hjælper tusindvis af virksomheder med deres teknologiske udfordringer.

I 2019 havde vi en omsætning på 1.137,5 mio. kr. og et overskud på 46,0 mio. kr.
Det overskud skal nu sikre investeringer i fremtidens teknologier - til gavn for danske virksomheder.

Vi råder over højteknologiske laboratorier med verdensklasse-faciliteter indenfor forskellige områder som f.eks. byggeri, energi og klima, landbrug, fødevarer, miljøteknologi, materialer og produktion.

Nogle af disse mange laboratorier og faciliteter præsenteres her på sitet teknologiskinfrastruktur.dk. 

 

Besøg instituttets hjemmesideDel med dine kolleger
Alle faciliteter hos Teknologisk Institut

Analyse af partikler og dispergeringer

Hos Teknologisk Institut er vi eksperter indenfor partikelkarakterisering og har mere end 25 års erfaring indenfor karakteriseringsløsninger.

Lugtlaboratorium

Teknologisk Institut har den nødvendige procesteknologiske viden og analyseudstyr til at rådgive virksomhederne inden for eksternt miljø og vi kan dokumentere at gældende miljøtilladelser overholdes.

Spildevandslaboratoriet

Teknologisk Institut har mange års erfaring med kemiske og bioteknologiske aspekter inden for rensning af spildevand. Idéer og teknologier udvikles og afprøves i vores laboratorier og faciliteter og b

HVAC-installationer

Teknologisk Institut gennem mange år beskæftiget sig med HVAC-installationer og deres rolle indenfor bygningers energiforbrug, indeklima og bidrag til den grønne omstilling.

Green Lab for Energy Efficient Buildings

Green Lab for Energy Efficient Buildings - GLEEB - er en videreudvikling af Teknologisk Instituts testfaciliteter, som dermed dækker alle relevante teknologier af betydning for energieffektivt byggeri.

EnergyFlexOffice

EnergyFlexOffice er med i løsningen af kontorbyggeriets udfordringer på energi, indeklima og arbejdsmiljø.

Ventilationslaboratoriet

Laboratoriet kan udføre en række akkrediterede test og ad-hoc- og specialmålinger der ikke er akkrediterede, men med samme kvalitet, både på ventilationsaggregater og ventilationskomponenter.

Emhættelaboratoriet

Laboratoriet kan teste alle typer husholdningsemhætter, inklusiv bordintegrerede, frithængende og skabsindbyggede.

Software for dataopsamling

Teknologisk Institut har udviklet TI-DOP, et dataopsamlingsprogram der anvendes på adskillige akkrediterede testfaciliteter.

Lyd- og akustiklaboratoriet

Teknologisk Instituts primære fokus er på lyd fra varme/køle-/klimaanlæg, ventilationskomponenter, ventilatorer og husholdningsudstyr.

Mobile laboratory

Teknologisk Institut har erfaring med forskellige måleopgaver uden for laboratoriet, in-situ, hvor testobjektet er installeret eller stadig hos producenten eller i deres eget målelaboratorie.

Data Energy Lab

Data Energy Lab er særligt målrettet udvikling af databaseret styringer, herunder IoT arkitektur, sensor-teknologier, datahåndtering, intelligente styringer, machine-learning og adaptive modeller.

Undervisningslaboratoriet - Energi, ventilation og varmeinstallationer

I undervisningslaboratoriet afholder vi hands on kurser med fokus på tekniske installationer inden for bygningens klimaskærm herunder energi, ventilation og varmeinstallationer.

Indeklimalaboratoriet

Indeklimalaboratoriet er en eksperimentel facilitet, der med sin enorme fleksibilitet er skræddersyet til udvikling og test.

Robotics lab - Kunstig intelligens

Teknologisk Institut kan give virksomheder et løft gennem den rette kombination af kunstig intelligens og robotteknologi.

Visualisering af robotteknologi

Visualiseringsteknologier som virtual reality, mixed reality og augmented reality er efterhånden velkendte begreber inden for robotteknologien.

Identifikation af fremmed materiale i produkter

Teknologisk Institut har stor erfaring med undersøgelser, der identificerer fremmed materiale i produkter. Vi undersøger mere end 1.000 prøver af fremmed materiale hvert år.

Sensoriklaboratoriet

Teknologisk Institut har stor erfaring med sensoriske bedømmelser. Vores sensoriske laboratorium er akkrediteret efter ISO 17025.

Mikrobiologisk laboratorium - Fødevaresikkerhed

Mikroorganismer er en udfordring ved produktion af fødevarer. Teknologisk Institut har mange års erfaring med rådgivning af fødevareindustrien ved mikrobiologiske udfordringer.

Autonomous Robotics Lab

Teknologisk Institut kan hjælpe med at afklare, hvor og hvordan autonome, mobile robotter og droner kan gøre en forskel for din virksomhed.

Udvikling og test af luftrensere og filterteknologier

Teknologisk Institut udvikler og dokumenterer effekten af renluft-løsninger overfor sundhedsskadelige partikler og gasser, både inde og ude.

Laboratorier for byggekomponenter og facader

Teknologisk Instituts laboratorier for byggekomponenter og facader er indgangen til erfaring og specialviden.

Robot Safety Lab

Den nye generation af robotter er i hastig fart begyndt at bevæge sig ud af sikkerhedshegnet i de danske produktionsvirksomheder, så robotterne kan dele arbejdsplads med deres menneskelige kollegaer.

Vision Lab

Teknologisk Institut har i Vision Lab i Odense flere muligheder for effektivt at hjælpe virksomheder videre med automatiseret kvalitetskontrol, robot-vision eller andre udfordringer.

Cobot Lab

Teknologisk Institut kan skabe en succesfuld og sikker implementering af robotter, der kan arbejde tæt sammen med mennesker.

EnergyFlexLab - Test af fleksible og intelligente energikomponenter

I EnergyFlexLab foretages test af intelligente komponenter og systemer til fremtidens fleksible energisystem.

Køretøjslaboratorium

Laboratorium for køretøjsteknologi foretager ydelsesmålinger og tekniske undersøgelser på rullefelt, hvor bilerne belastes i statiske eller dynamiske standardiserede kørecyklusser.

Akkrediterede real driving test af emissioner fra køretøjer

Teknologisk Institut råder over det internationalt anerkendte PEMS (Portable Emission Measurement System) - udstyr til at foretage realistiske emissionsmålinger under kørsel.

Motorlaboratorium

Laboratoriet råder over tre motordynamometre i effektområdet 1 – 330 kW. Dynamometrene har et omdrejningsområde på op til 10.000 omdr./min., hvilket gør det muligt også at teste motorer til elektriske

Design af produktionsanlæg på slagterier

Baseret på vores eget forskningsarbejde designer Teknologisk Institut produktionsanlæg, primært til kødindustrien.

Udvikling af sundere kødprodukter

I vores pilot plant kan vi bidrage med udvikling af kødprodukter med mindre salt, mindre fedt og færre tilsætningsstoffer.

Pilotanlæg til bioraffinering

Pilotskala-bioraffineringsanlægget på Teknologisk Institut står til rådighed for alle, som har en god idé inden for bioraffinering.

Biogasproduktion og biomasseanvendelse

Vi hjælper danske og internationale virksomheder med udvikling, test og verifikation af koncepter, prototyper og kommercielle løsninger i såvel gylle som spildevandsmatricen.

Metallurgi og Prøvning

Teknologisk Instituts materialeteknologiske laboratorier og udstyr kombineret med vores brede ekspertise inden for metalliske materialer udgør en unik platform for at sammensætte de løsninger, som skal styrke den danske industri.

Betonlaboratoriet

Laboratoriefaciliteterne gør det muligt at gennemføre specialprøvning af alt lige fra store fuldskala betonemner på vores spændeplan til at beskrive cementpastas sammensætning i elektron mikroskop.

Laboratorie til printet elektronik

Teknologisk Institut printer blæk til printet elektronik på det digitale udstyr F-series fra Ceradrop.

Nano-coating med MVD-udstyr

Teknologisk Institut har faciliteter, som virksomheder kan anvende til nano-coating. Nano-coatning lægger sig som en ultratynd film over produktet, så det ikke bliver ødelagt ved brug.

Laserskæring i plastmaterialer

På Teknologisk Institut har vi tre typer lasere, der kan skære meget præcise og ensartede huller i plastprodukter.

Karakterisering af overflader

På Teknologisk Institut findes faciliteter til analyse og karakterisering af den yderste overflade på materialeprøver.

Tribologi - friktion, mekanisk slid og smøring

Teknologisk Institut har faciliteter, hvor der kan arbejdes med belægninger til de fleste former for produktionsværktøjer, maskindele og færdige komponenter.

Robotteknologi og automatisering

Teknologisk Institut står bag et udviklingsmiljø med faciliteter indenfor robotteknologi og automatisering, hvor vi udvikler og overfører robotteknologi til industrien og samfundet.

Industriel 3D-print

På Teknologisk Institut har vi slået dørene op for Danmarks eneste faclitet for industriel 3D-print. Vi demonstrerer og udvikler det industrielle potentiale ved 3D-print i produktionen i Danmark.

Brændselscelleteknologi

Teknologisk Institut arbejder med at udvikle og implementere mindre brændselsceller i produkter, der kræver høj energitæthed og har et effektforbrug på under 1 Watt.

Batterilaboratorium

På Teknologisk Institut kan virksomheder få testet batteriers brugsmønstre og temperaturer og måle batteriers spændingskurver, sikkerhed og degradering for at beregne levetiden.

Droneteknologi

Teknologisk Institut har udviklet et kevlar-forstærket dronekabel med en tilhørende basestation i vores laboratorie for robotteknologi og et butan-drevet energisystem i brændselscellelaboratoriet.

Ekstruderingsanlæg til foder og fødevarer

Teknologisk Institut har opbygget et forsøgsanlæg med tre forskellige ekstruderingsanlæg. Anlægget kan bl.a. bruges til test og produktudvikling af ekstruderede produkter.

Automatiseringsløsninger til kødindustrien

Teknologisk Institut har opbygget state-of-the-art teknologier som vision-teknologier, sensorteknik, ultralyd til udvikling af automatiseringsløsninger.

Kemisk karakterisering af medicinsk udstyr

Virksomheder har hos Teknologisk Institut adgang til laboratoriefaciliteter, hvor det bl.a. er muligt at få foretaget karakterisering og biologisk vurdering af medicinsk udstyr.

Klimaskærm - Prøvninger af byggekomponenter

Vi foretager akkrediterede laboratorieprøvninger af byggekomponenter og on-site test af klimaskærmens energimæssige ydeevne.

Opformering af alger

Teknologisk Institut stiller en række udviklings- og testfaciliteter til rådighed for virksomheder, der arbejder med kommerciel algeproduktion.

3D-print af fødevarer

Teknologisk Institut tilbyder faciliteter til afprøvning af 3D-teknologi til printning af fødevarer. Her kan fødevareindustrien arbejde med produkt- og konceptudvikling indenfor 3D-fødevareprint.

Udvikling af plastprodukter

Hos Teknologisk Institut har virksomheder adgang til faciliteter, der bruges til kvalitetssikring af plastprodukter og -komponenter samt til funktionsprøvninger og brugstest.

Kemiske og mikrobiologiske analyser

Kemisk og Mikrobiologisk Laboratorium råder over moderne laboratorier med avanceret analyseudstyr.

Klimatilpasnings-laboratoriet

I klimatilpasningslaboratoriet optimerer, tester og dokumenterer vi alle nye og eksisterende klimatilpasnings- og afløbsprodukter i fuld skala.

Kemisk karakterisering af drikkevand

Faciliteter til produktudvikling og test af teknologi til overvågning eller rensning af vand, eller til prøvning af komponenter til drikkevand findes hos Teknologisk Institut.

Dokumentation af fødevarekvalitet

Fødevareindustrien har adgang til en række faciliteter inden for dokumentation af fødevarekvalitet. Fra kemiske analyser af indholdsstoffer til test af produkternes sensoriske egenskaber.

Partikelanalyser og partikelkarakterisering

Vi råder over en lang række forskelligt udstyr i vores partikellaboratorium til analyse og karakterisering af partikler.

Vanddamplaboratoriet

I vanddamplaboratoriet finder virksomheder bl.a. faciliteter til test af apparater med en kapacitet op til 2,5 MW. Hver test er unik og tilpasset det enkelte projekt, der arbejdes med.

Laboratoriet for energieffektivitet

Laboratoriet for energieffektivitet omfatter bl.a. tre klimakamre, hvor det er muligt at teste forskellige produkter under kontrollerede forhold ved temperaturer.

Køleteknisk laboratorium

Køleteknisk Laboratorium omfatter avancerede og fleksible testfaciliteter, som anvendes til udførelse af både små og store test, projekter og eksperimenter.

Varmepumpelaboratoriet

Varmepumpelaboratoriet råder over nogle af de mest avancerede testfaciliteter til prøvninger af klimaanlæg og varmepumper.

Solenergilaboratoriet

Solenergilaboratoriet har faciliteter inden for udendørs test af solenergi, herunder solvarme- og solcellesystemer (PV).

CO2 og NH3 laboratoriet

CO2 og NH3 laboratoriet udfører test af gaskølere, kaskade varmevekslere og ventiler samt andre komponenter i specialdesignede testopstillinger.

Energilaboratoriet - Brændeovne

Teknologisk Institut tilbyder typeprøvning og kvalitetssikring af brændeovne, pejseindsatse og pilleovne. Laboratoriet er Danmarks førende DANAK akkrediterede laboratorie til emissionsmåling

EnergyFlexHouse

I EnergyFlexHouse kan virksomheder afprøve forskellige energiløsninger under realistiske forhold og få analyser af energiforbrug, energiydelser og driftsmæssige forhold.

Prøvning af træmaterialer og -konstruktioner

Teknologisk Institut har opbygget et materialeprøvnings-laboratorium, som udfører akkrediteret prøvning af træmaterialer og - konstruktioner.

Plastkomponenter til drikkevand og gas

Teknologisk Instituts VA-laboratorier udfører akkrediteret test og inspektion af produkter til drikkevandsinstallationer.

Kalibrering af måleudstyr

Teknologisk Institut tilbyder en lang række ydelser inden for kalibrering og måleteknik. Vi kontrollerer og kalibrerer årligt mere end 75.000 stk. måleudstyr for flere end 3000 kunder.

Metrologilaboratoriet - CT scanning

Teknologisk Institut er anerkendt for at have den største tekniske kompetence inden for metrologi på en række områder og er af Sikkerhedsstyrelsen udpeget som nationalt metrologilaboratorium.

Møbelprøvning

I Teknologisk Instituts møbellaboratorium har virksomheder adgang til state-of-the-art laboratorium til test af møbler herunder senge, sofaer, borde, skriveborde, og børnemøbler.

Emneopmåling - Geometri og længde

Teknologisk Institut har opbygget avancerede måletekniske laboratorier, inklusive industriel CT Scanning.

Vej- og asfaltlaboratoriet

Teknologisk Instituts Vej- og asfaltlaboratorium gennemfører materialeprøvning for hele vejsektoren. Akkreditering er opnået primo 2020.

Murværklaboratoriet

Murværklaboratoriet råder over to laboratorier til fysiske og mekaniske prøvninger af murværksmaterialer og murværkselementer samt kemisk analyse af tegl, mørtel, råmaterialer og delmaterialer.

Prototypeværksted

Teknologisk Institut giver borgerne fri adgang til prototypeværkstedets maskiner, teknologier og kompetencer. Dette med en klar mission om at føre flere ideer til markedet.

3D-betonprint

Teknologisk Institut har faciliteter til dokumentation af egenskaber for frisk beton til 3D-betonprint. Her fremstilles 3D-printede prototyper og mock-ups.

Skimmelsvampeanalyse

Teknologisk Institut har opbygget et svampelaboratorier, hvor det med udgangspunkt i faciliteterne er muligt at foretage vurderinger af skimmelsvampe i forskellige miljø­er.

Pilotproduktion af emballager

Teknologisk Institut tilbyder pilotpakning af alle typer af produkter inkl. fødevarer. Pilotpakkeanlægget er godkendt af myndighederne til at producere fødevarer til pilotsalg i detailhandlen.