GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

Spildevandslaboratoriet

Teknologisk Institut har mange års erfaring med kemiske og bioteknologiske aspekter inden for rensning af spildevand. Idéer og teknologier udvikles og afprøves i vores laboratorier og faciliteter og bringes her fra koncept til virkelighed. Vi udarbejder innovative skræddersyede løsninger af høj kvalitet i fællesskab med teknologileverandører, kunden og vandforbrugerne.

Fungerer din teknologi optimalt - eller trænger den til et løft?

På Teknologisk Institut arbejder vi på at sikre rent vand gennem udvikling og dokumentation af renseløsninger, fx:

  • Add-on-teknologier
  • Sensorteknologier
  • Kendte teknologier i nye anvendelser
  • Opgradering/videreudvikling/optimering af teknologier

Teknologisk Institut tilbyder at

  • Teste, om teknologien fungerer optimalt
  • Hjælpe med at udvikle og optimere renseteknologien
  • Udarbejde testprogram til renseløsninger
  • Dokumentere og analysere teknologier
  • Certificere en given teknologi gennem den internationale, europæiske ordning ETV (Environmental Technology Verification)


Læs mereServices og ydelser tilknyttet faciliteten


Del med dine kolleger