GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

EnergyFlexOffice

Energieffektivisering i kontorbyggeri forudsætter en kombination af teknologiforbedringer og adfærdsjusteringer, og forståelse for samspillet mellem arbejdsfunktioner og energiydelser.

I udviklingslaboratoriet i EnergyFlexOffice kan du få udviklet produkter med fokus på energieffektivitet og på kvaliteten af energiydelserne - både med hensyn til det enkelte produkt og det samlede system.

 • EnergyFlexOffice giver bl.a. mulighed for test og udvikling af produkter og løsninger inden for:
 • Ventilation (mekanisk, naturlig, hybrid, behovsstyret og personlig)
 • Opvarmning (luftvarme, gulvvarme, konvektorer)
 • Solafskærmning (fast, bevægelig, integreret i vinduer)
 • Køling (kølelofter, -bafler, naturlig køling)
 • Varme-/kuldeakkumulering
 • Luftkvalitet
 • Dagslys og kunstlys
 • Akustik
 • Fleksibelt energiforbrug til smart grids
 • Styring og synliggørelse af energiforbrug og kvalitet på ydelser.

EnergyFlexOffice er både et fleksibelt teknisk laboratorium og et "living lab" for kontorbyggeri.

EnergyFlexOffice kan opdeles i 2 ens storkontorer til sammenlignende undersøgelser og forsøg. Hvert kontor har dynamiske etagehøje glasfacader mod syd, samt installationsloft og
–gulv. Kontorrummene udgør en veldokumenteret ramme for udviklings- og dokumentationsopgaver. De fleksible installationssystemer og den dynamiske facade sikrer, at typiske situationer fra kontorbyggeri kan opbygges og danne grundlag for arbejdet med bæredygtig teknologi.

EnergyFlexOffice er udstyret med CTS-anlæg og TI-DAQ system til mere præcis dataopsamling.

Vejrdata fås fra vejrstationen i forbindelse med EnergyFlexHouse.

 • EnergyFlexOffice er med i løsningen af kontorbyggeriets udfordringer på energi, indeklima og arbejdsmiljø.
 • EnergyFlexOffice er et laboratorium for virksomheder, der arbejder med bæredygtigt kontorbyggeri. "Flex" markerer, at der i laboratoriet rimeligt let kan vælges teknologier og systemer, der sammen genskaber en udfordring registreret i et aktuelt kontorbyggeri – som udgangspunkt for løsning af problemet
 • EnergyFlexOffice åbner nye muligheder for udvikling og dokumentation af bæredygtig teknologi.
 • EnergyFlexOffice er både et laboratorium og et forum for samarbejde.
 • EnergyFlexOffice er udstyret med en omfattende instrumentering, som sikrer en intensiv overvågning og giver mulighed for analyser af energiforbrug, energiydelser, driftsmæssige forhold og systemfunktion.
 • EnergyFlexOffice indgår i det nationale testcenter: Green Lab for Energy Efficient Buildings.

 

 Læs mereServices og ydelser tilknyttet faciliteten


Del med dine kolleger