GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

Klimaskærm - Prøvninger af byggekomponenter

En bygning med en behagelig og ensartet rumtemperatur, samt et sundt indeklima kræver en tæt og velisoleret klimaskærm. Ved udførelsen af klimaskærmen er det derfor vigtigt, at de enkelte materialer vælges, indbygges og samles korrekt.

Teknologisk Institut har omfattende test- og laboratoriefaciliteter, som kombineret med stor faglig kompetence og praktisk erfaring sikrer høj kvalitet i opgaveløsningen.

Forhøjet energiforbrug, trækgener, kondensdannelse, skimmelvækst samt problemer med at opnå en behagelig rumtemperatur kan være konsekvensen af uhensigtsmæssig materialevalg, dårligt udførte samlinger, kuldebroer eller mangelfuld lufttætning af bygningen.

Projektering og etablering af sunde konstruktioner er ofte et komplekst samspil mellem materialer, montering og metoder. Vi er din adgang til erfaring og specialviden om bygningens konstruktioner og klimaskærm og hvorledes indeklimaet påvirkes deraf.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe med?

  • Specialistrådgivning inden for energiforhold relateret til klimaskærmen
  • Tilstandsvurdering og skadesopklaring
  • Akkrediterede laboratorieprøvninger af byggekomponenter og dokumentation
  • On-Site test af klimaskærmens energimæssige ydeevne
  • Vurdering og optimering af konstruktioner
  • Vurdering af kvalitet og projekt og udførelse

CaseLæs mereServices og ydelser tilknyttet faciliteten


Del med dine kolleger