GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

Opformering af alger

Ser din virksomhed på mulighederne for at etablere en produktion af mikroalger, så har Teknologisk Institut en række faciliteter inden for kommerciel algeproduktion og bioremediering.

Mikroalger er en af fremtidens vigtige bioressourcekilder og kan ligesom højere planter anvende sollys som energikilde.

Mikroalger findes overalt i naturen og kan have en meget stor vækstrate og være en fornybar kilde til biofuels og biomasse.

De kan også producere en lang række højværdistoffer til fødevarer, helseprodukter, kosmetik, foder til husdyr og fisk samt ingredienser til medicin og industri og dermed bidrage til tendensen om naturlige løsninger.

Endelig kan de bruges til at genindvinde tabte næringsstoffer fra bl.a. produktionsvand, skrubbevand fra røggas, staldlugt, drænvand og spildevand og dermed bidrage til ressourceoptimering og nedbringelse af emissioner.

Hvad kan virksomheder bruge faciliteterne til:

  • Analyse og test af algers dyrknings- og remedieringspotentiale
  • Karakterisering af algers klimabehov for optimal vækst
  • Demonstration af opskalering af algeproduktion til pilot skala i 750 L fotobioreaktor samt åbne algekar / raceway dyrkning
  • Opformering af alger til start af kommerciel produktion
  • Rådgivning om kommerciel algeproduktion herunder:

o Design af algedyrkningsanlæg
o Næringsniveau, pH, CO2, O2, temperatur, lys
o Opstart og opformering til drift
o Høst og håndtering til stabilt algeprodukt
o Hygiejne, kontaminering og desinfektion

  • Rådgivning om bioremediering af:

o Afgasset svinegylle og rå-gylle
o Lænsevand fra biologisk og syrebaseret luftrensning
o ByspildevandLæs mereServices og ydelser tilknyttet faciliteten


Del med dine kolleger