GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

Metallurgi og Prøvning

Hvert år har danske virksomheder udgifter for millioner af kroner som følge af forkerte valg af materialer og legeringer eller overfladebeskyttelse, som resulterer i materialebrud og reklamationer eller udgifter forbundet med servicebesøg og reparationer. Ligeledes kan direkte materialefejl i råvareleverancer fra underleverandører være svære at opdage og gardere sig mod, før der sker et kritisk nedbrud.

På Teknologisk Institut har vi mange års erfaring i at undersøge og teste metalliske materialer, og vi råder over nogle af landets førende konsulenter inden for metallurgi, mekanisk prøvning og prøvning af svejseprocedurer. Teknologisk Instituts materialeteknologiske laboratorier og udstyr kombineret med vores brede ekspertise inden for metalliske materialer udgør en unik platform for at sammensætte de løsninger, som skal styrke den danske industri.

Vi råder over et bredt sortiment af avanceret udstyr til karakterisering af metalliske materialers struktur samt mekaniske- og funktionelle egenskaber. Prøvningerne kan udføres i henhold til både internationale og nationale standarder - eller være kundespecifikke. Prøvningerne udføres i vores DANAK akkrediterede laboratorier, som rummer udstyr til belastninger fra 0,1 - 5000 kN og fastgørelsesudstyr til alt fra helt små komponenter til tonstunge elementer

Vores specialister har en omfattende værktøjskasse og kan tage nogle af de mest komplekse analyseværktøjer i brug, når der skal findes svar på industriens problemer, herunder synkrotron- og neutronteknikker.

Vores ydelser omfatter:

  • Rådgivning i forbindelse med materialeanvendelse, materialesubstitution, korrosionsegenskaber og -beskyttelse, svejseteknik m.m.
  • Akkrediteret mekanisk prøvning af materialeegenskaber, herunder trækprøvning, kærvslagprøvning, bøjeprøvning, hårdhedsmåling, måling af indhærdningsdybde etc.
  • Funktionsprøvning og skræddersyede løsninger af kundeopgaver
  • Metallurgiske undersøgelser, herunder brudanalyse og korrosionsanalyse
  • Avanceret karakterisering af metallers underliggende struktur med teknikker som SEM-EBSD, højenergi røntgenteknikker og neutronteknikker.

Læs mere om materialeprøvning og metalliske materialerLæs mereDel med dine kolleger