Temperatur- og fugtkamre
1-50 m3, -100 °C til +250 °C, 20 % RL til 98 % RL

Temparaturveksling
Fra -100 °C til +200 °C, 5 °C/min, dog 60 °C/min i HALT eller 2-kammermetode

Termisk vacuumkammer
1 m3, -40 °C til +85 °C, atmosfærisk tryk ned til bedre end 1,3 x 10-3 Pa

Salttågekammer
+30 °C til +40 °C, 98 % RL, typisk 5 % NaCl

Støvkammer
Frit faldende støv, typisk 6 g/(døgn/m2)

Kunstig sol (UV-simulering)

Korrosionskamre
SO2, H2S

Faciliteter til test af vandtæthed
Alle IP-klasser og højtrykstest

Faciliteter til støvtest m/u vacuum
IP 5X og IP 6X
Støvtest med frit faldende støv

Faciliteter til test ved kombineret vibration og temperatur
-70 °C til +180 °C

Faciliteter til Highly Accelerated Lifetime Test (HALT)
-100 °C til +200 °C, 60 °C/min
70 grms (6-akset vibration)