GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

Ruhed - kalibrering af instrumenter og normaler

En lille overfladeruhed på et produkt fortolkes ofte som høj kvalitet og inden for medicin og fødevareproduktion anses overflader med en lille ruhed for at være rengøringsvenlige. Generelt er der fra fx myndigheder et stigende krav til dokumentation af overfladekvalitet med henblik på at kunne dokumentere forlangender stillet i internationale standarder og tekniske guider.

Kalibrering af håndholdte ruhedsmålere og ruhedsnormaler gør virksomheder i stand til at dokumentere at krav til størrelsen af ruhed er overholdt. Eksempelvis, med udgangspunkt i standarder, kræver myndigheder, der giver tilladelse til medicin eller fødevareproduktion, ofte at virksomheder kan dokumentere at en grænseværdi for overfladers ruhed i alt processudstyr er overholdt.

Som national metrologi institut er en af DFMs centrale opgaver at sørge for at målingerne er sporbare til SI enheder og at give denne sporbarhed videre til dansk industri. DFM tilbyder:

  • Kalibrering af ruhedsmålere i måleområdet 0.2 µm til 2.0 µm, bl.a. forstærkningen og beregning af korrektion af målte ruhedsparametre. Justering og kalibrering hos kunden tilbydes også.
  • Kalibrering af ruhedsnormaler der følger ISO standarder i måleområdet 0.2 µm til 10.0 µm med måleusikkerheder ned til 0.005 µm.
  • Akkrediteret prøvning af ruhed op til 80 µm med eller uden tolerancekrav.

Med DFMs mekaniske tasteinstrument tilbydes endvidere udmåling af overfladeform med amplituder op til 6 mm og længde op til 120 mm.

 

Målgruppe: Virksomheder, bl.a. producerer plastprodukter, medicin og fødevarer, der har krav til overfladekvaliteten.Læs mereServices og ydelser tilknyttet faciliteten


Del med dine kolleger