GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

Elektrokemiske målinger

Elektrolytisk ledningsevne er et mål for det totale indhold af ladningsbærende emner i en opløsning, ofte refereret til som vands grad af renhed eller en indikation af ionindhold. DFM har to sporbare måleopstillinger, som giver tre kalibreringsservicer dækkende et bredt ledningsevneområde (5 µS/m to 30 S/m). I det lave område, 5 µS/m to 150 mS/m, kalibreres sensorer til brug ved måling af ultrarent vand (UPW). Denne facilitet er unik, idet kun ganske få nationale metrologiinstitutter på verdensplan har en sådan facilitet.

I området 90 µS/m and 30 S/m tilbyder DFM kalibrering af kunders opløsninger over temperaturområdet 15 to 35 ºC. DFM tilbyder også certificeret reference materiale med elektrolytisk ledningsevne ved 10 mS/m, 100 mS/m, 1 S/m, and 10 S/m til brug ved in situ kalibreringer af sensorer eller sammenligning med in-house fremstillede materialer.

pH er en af de mest almindelige målte materialeegenskaber inden for industriel analytisk kemi. Optimal nøjagtighed for kommercielt pH måleudstyr opnås ved regelmæssig kalibrering ved hjælp af certificeret referencemateriale nødvendigt. DFM tilbyder pH buffere på højeste nøjagtighedsniveau (pH 4-10, 15-37ºC) samt kalibreringsservice af pH buffere fremstillet af kunder.

Inden for måling af elektrolytisk ledningsevene og pH har DFM deltaget i en række internationale sammenligning med meget gode resultater.

DFM tilbyder yderligere services som ligger uden for de akkrediterede ydelser herunder certificering af kunders referenceelektroder.

DFM tilbyder følgende certificerede ledningsevneopløsninger og pH buffere:

  • Referenceopløsning, 0,5 liter KCl i H2O, 0,01 S/m
  • Referenceopløsning, 0,5 liter KCl i H2O, 0,1 S/m
  • Referenceopløsning, 0,5 liter KCl i H2O, 1,0 S/m
  • Referenceopløsning, 0,5 liter KCl i H2O, 10 S/m
  • Primary pH buffer 'Phthalate' (pH = 4.005)
  • Primary pH buffer '1:1 phosphate' (pH = 6.865)
  • Primary pH buffer '1:3.5 phosphate (pH = 7.413)
  • Primary pH buffer 'Borate' (pH = 9.180)
  • Primary pH buffer 'Carbonate' (pH = 10.012)

 

Målgruppe: Farmaceutiske virksomheder, kalibreringslaboratorier, fabrikanter af medicinsk udstyr.Læs mereServices og ydelser tilknyttet faciliteten


Del med dine kolleger