GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

Accelereret EMC - Testfaciliteter

EMC står for Electromagnetic compatibility. Elektrisk udstyr skal kunne overholde en række EMC-krav for at kunne blive solgt i EU. Dette kan dokumenteres ved hjælp af EMC-tests. Testene skal vise, at udstyret hverken påvirker andet udstyr, eller selv bliver påvirket af fx at være i nærheden af en mobiltelefon, en drone eller en støjende motorstyring. Alt efter hvor kritisk udstyret er, jo højere er kravene til de tests, udstyret skal kunne klare.

Udstyr til akkrediterede EMC-tests er beskrevet andetsteds, men accelererede (eller ekstreme) EMC-tests kræver specielle faciliteter. FORCE Technology råder over et reverberation testkammer til frembringelse af meget kraftige radiosignaler og et antal skærmede testkamre til andre ekstreme tests. Rummene er indkapslet i metal og kan forsegles, så der ikke kommer elektromagnetisk stråling ind eller ud, der kan påvirke målingerne eller forstyrre omgivelserne.

Til disse faciliteter hører desuden en lang række strømforsynings- og testgeneratorer, således at ekstreme forsyningsspændinger, spændingsudfald, overspændinger og andre elektriske fænomener kan simuleres.

Udstyret er efterspurgt af virksomheder indenfor industrielektronik, sundheds-, forsvars- og luftfartssektoren.Læs mereServices og ydelser tilknyttet faciliteten


Del med dine kolleger