GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

Skibssimulatorer

Hos FORCE Technology finder du skibssimulatorer, der bruges til maritim træning og til studier af havne og besejlingsforhold. Skibssimulatorerne skaber realistiske miljøer, som gør det muligt at træne situationer uden fare for at fejl fører til store omkostninger, som det kan være tilfældet i den virkelige verden.

FORCE Technologys skibssimulatorkerne, SimFlex4, er løbende udviklet gennem mere end 30 år, og den er kendt og anerkendt for sin realisme. Helt fra starten har fokus været på at modellere de fysiske hydro- og aerodynamiske karakteristika korrekt.

Dette sker ved at tage alle de kræfter, der påvirker skibet i betragtning og derefter beregne skibets bevægelser. Hver enkelt kraftpåvirkning er en funktion af mange variable, som alle bidrager til den samlede påvirkning og deraf følgende bevægelse. Denne metode gør det let at tilføje eller fjerne en påvirkning.

Designet er baseret på en eklektisk tilgang, hvor data hentes og kombineres fra mange kilder. Dette er grundlaget for modellens succes og realisme.

Skibssimulatorerne i FORCE Technology’s simulatorcenter DanSim omfatter:

  • Full-mission-simulator, 360° udsyn
  • Part-task-simulator, 210° udsyn med udsyn bagud
  • Part-task-simulator, 210° udsyn med udsyn bagud
  • Slæbebådssimulatorer, 2 stk., 120° udsyn
  • Full-mission-slæbebådssimulator, 360°

Målgruppe: Navigatører, slæbebådskaptajnerLæs mereServices og ydelser tilknyttet faciliteten


Del med dine kolleger