GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

Akkrediterede real driving test af emissioner fra køretøjer

Teknologisk Institut råder over det internationalt anerkendte PEMS (Portable Emission Measurement System) - udstyr til at foretage realistiske emissionsmålinger under kørsel.

Instituttet tilbyder producenter af køretøjer, myndigheder og andre interessenter akkrediterede test af virkelige emissioner fra køretøjer i bytrafik, på lande- og motorvej i henhold til det Europæiske PEMS-direktiv. En RDE-måling viser, hvor meget et køretøj forurener under realistisk kørsel og giver svar på brændstoføkonomi.

Vores akkrediterede RDE-ydelse er fuld kompatibel med alle former for person-, vare- og lastbiler og indeholder ud over udstyret også den fulde soft- og hardwarepakke til dataopsamling, databehandling og rapportering i henhold til EU-direktiv no. 582/2011.

RDE-målinger viser følgende:

  • Køretøjets specifikke emissioner af NOx, CO, CO2, og partikelantal (PN)
  • Brændstofforbrug
  • Faktorers indflydelse på emissioner f.eks. kø-dannelse, hastighed og vejr
  • Geografisk visning af rute og emissioner


Læs mereServices og ydelser tilknyttet faciliteten


Del med dine kolleger