GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

Vindtunneller til test

FORCE Technologys vindtunneller anvendes til test af bygningsvidenskabelig karakter, herunder broer og bygninger, skibe og andre maritime konstruktioner inklusiv offshore.

Det er let at inddrage vindtunnelforsøg og vindteknisk rådgivning i bygningsdesignet. Det sikrer et behageligt vindmiljø omkring bygninger og på broer.

Vi udfører vindtunnelstudier af:

 • Skibe
 • Offshore strukturer og installationer
 • Bygninger
 • Broer.

Ekspertisen på vindtunneler inkluderer viden om:

 • Vindbelastning
 • Anemometer kalibrering
 • Røgspredning fra skorstene
 • Fodgængerkomfort
 • Beregning af vindbelastning på facader
 • Aerodynamisk stabilitet
 • Regn- og vindfremkaldte vibrationer
 • Modeltest af terræn og landskab.


Læs mereServices og ydelser tilknyttet faciliteten


Del med dine kolleger