GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

Droneteknologi

Teknologisk Institut har valgt en alternativ tilgang til droneteknologien, hvor vi udstyrer de flyvende robotter med en "tether" - et 60 meter langt kevlar-forstærket dronekabel, som forbinder dronen med en basestation. Basestationen forsyner den tilkoblede drone med konstant energi og en sikker højhastighedskommunikationslinje.

Det giver en række nye fordele i anvendelsen af droner, som man ikke, på samme måde, er i stand til at opnå i dag. 

 1. Ubegrænset flyvetid
  Man opnår i princippet uendelig flyvetid - selvfølgelig afhængig af hvilken energikilde, basestationen er koblet til. Den ubegrænsede flyvetid muliggør, at dronesystemet vil kunne anvendes til tidskrævende opgaver, hvor der kræves "dækning" af store, men afgrænsede overflader.​
 2. Online databehandling
  Man er ikke afhængig af hverken stor databehandlingskraft eller et stort datalager på dronefartøjet, da data med høj hastighed kan sendes gennem kablet til basestationen og behandles online og i realtid på kraftigt, jordbaseret udstyr.​
 3. Høj datasikkerhed
  De data, som dronen transmitterer til landjorden, kan ikke direkte opsnappes af en tredjepart, da det kræver fysisk adgang til kablet. Med andre ord; en hackerfri drone.
 4. Større person- og materielsikkerhed
  Dronen kan "trækkes i land" af basestationen og kan på intet tidspunkt bevæge sig uden for kablets længde, så systemet har en lavere risikoprofil end en tilsvarende frit flyvende drone. Desuden tillader den kablede dataforbindelse en ekstremt stabil kontrol over dronen sammenlignet med traditionelle trådløse kommunikationsveje.
 5. Nye anvendelsesområder
  Der åbnes nu for nye, tidskrævende anvendelser, som var besværlige eller umulige før - f.eks. maling af husmure, rengøring af solceller, vask af vinduer, algefjernelse på tage, inspektion af infrastruktur osv. Det kan også tænkes ind i langtidsovervågning af et område - f.eks. i forbindelse med trafik, byggepladser, ulykker, festivalpladser osv.

I vores laboratorier for robotteknologi og brændselsceller udvikler vi alternative energisystemer, som giver dronen længere flyvetid.

Vi arbejder med følgende dronetyper:

Quadrokopter

Et langt kevlar-forstærket dronekabel forbinder quadrokopteren med en basestation. Basestationen forsyner den tilkoblede drone med konstant energi og en sikker højhastighedskommunikationslinje.

Den nye teknologi betyder ubegrænset flyvetid, online databehandling, høj datasikkerhed, større person- og materielsikkerhed og nye anvendelsesområder.

Vi hjælper med:

 • Match af ønsker med den tilgængelige drone- og sensorteknologi
 • Rådgivning om dronernes opbygning og teknologi
 • Sparring i forhold til dronernes integration i eksisterende systemer

Fastvingedroner
Vi udvikler og fremstiller brændselsceller, som på sigt kan gøre fastvingedroner i stand til at flyve i op til 24 timer ad gangen.

Med længere flyvetid kan fastvingedroner løse opgaver, som med almindelige fly eller helikoptere er forbundet med både omkostninger og risici.

Vi hjælper med at:

 • Identificere den optimale energiløsning
 • Udvikle og optimere de enkelte delkomponenter i mikrobrændselsceller
 • Udvikle og validere nye brændselscellekoncepter eller delkomponenter (fx alternative katalysepartikler, membranmateriale eller brændstof)
 • Designe og implementere totalløsninger, hvor både brændselscelle og genopfyldningssystem er tilpasset produktet
 • Vurdere om løsningen er fremtidssikret, så produktet kan opgraderes med mere funktionalitet


Læs mereServices og ydelser tilknyttet faciliteten


Del med dine kolleger