GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

Køretøjslaboratorium

Laboratorium for køretøjsteknologi foretager ydelsesmålinger og tekniske undersøgelser på rullefelt, hvor bilerne belastes i statiske eller dynamiske standardiserede kørecyklusser.

Laboratoriet tester personvogne på light-duty rullefelt samt busser og lastbiler fra 2 til 20 tons på heavy-duty rullefelt.

Ydelserne omfatter ydelsestest og brændstofforbrugsmålinger samt test af emissionssystemer og alternative brændstoffer. Rullefelterne er desuden forberedte til test af elbiler – både tunge og lette.

Teknologisk Institut kan teste i forhold til følgende kørecyklusser:

  • WLTP, Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure
  • WHVC World Harmonized Vehicle Cycle
  • FIGE, der er baseret på ETC, European Transient Cycle
  • Braunschweig, cyklus for bybusser
  • MLTB, Millbrook London Transport Bus
  • Neighborhood Refuse Truck Cycle. Cyklus for renovationskøretøjer

På rullefelterne kan der tillige udføres tekniske undersøgelser på køretøjer mens disse er i drift, f.eks. vibrationsmålinger samt udredning af andre uønskede tekniske problemstillinger. 

Laboratoriets personale har desuden stor ekspertise med tekniske udredninger i forbindelse med køretøjs- eller motorhavari.

Her bidrager Instituttet med uvildige tekniske undersøgelser, der klarlægger årsagen til et havari på alle forekomne komponenter i vejgående og ikke-vejgående køretøjer og maskiner.Læs mereServices og ydelser tilknyttet faciliteten


Del med dine kolleger