GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

Laboratorietest for miljøfremmede stoffer

I vores laboratorium udfører vi standardiserede og specialiserede test i overensstemmelse med ISO 17025 for bionedbrydelighed, toksicitet og bioakkumulering af kemiske stoffer og produkter. Laboratoriet er akkrediteret af DANAK og er godkendt til at udføre undersøgelser i overensstemmelse med GLP (Good Laboratory Practice).

Ud over test tilbyder vi desuden en række laboratorieprodukter som fx pigmentstandarder til HPLC målinger, cyanotoksinstandarder til vandanalyser og kulstof 14 ampuller.

DHI udfører desuden effektivitetstest af anlæg til rensning af ballastvand (ballast water management systems - BWMS) og relateret teknologier ved brug af følgende internationale standarder og guidelines.

I vores økotoksikologiske laboratorium tester vi desuden for akutte og kroniske effekter på:

  • Algevækst: I henhold til ISO 10253 for Tetraselmis suecica
  • Krebsdyr: I henhold til ISO 14669 og ISO 16778 for Acartia tonsa
  • Fisk: I henhold til OECD 203 og OECD 212, 210 for Chanos chanos og Cyprinodon variegatus

Målgruppe: Industrier, myndigheder og konsulenterLæs mereServices og ydelser tilknyttet faciliteten


Del med dine kolleger