GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

Vanddamplaboratoriet

Hovedformålet med Vanddamplaboratoriet er anvendelsen af vand som naturligt kølemiddel, primært i forbindelse med udviklingsprojekter og test af måleudstyr.

Laboratoriet har længe været en central del af forskellige store projekter med internationale partnere.

Nogle af disse projekter har muliggjort et gennembrud inden for klima- og miljøvenlige kølemidler og HVAC apparater, og andre har resulteret i udviklingen af en ny type kompressor, som er i stand til at bruge vand som naturligt kølemiddel.

Kompressoren er udviklet til høje temperaturer mellem 90-110 °C til industrielle varmepumper i størrelsen 100-150 kW med et temperaturløft på 20-25 °C for hvert stadie.

Anvendelsen af vand som kølemiddel gør det muligt at udskifte de syntetiske HFC kølemidler, som ofte anvendes i køleudstyr i stor skala samtidig med, at der muligvis spares energi.

Alle test, som udføres i Vanddamplaboratoriet, er tilpasset de enkelte projekter. Der er derfor tale om unikke test, som adskiller sig fra almindelige laboratorietest. Laboratoriet er udstyret til test af apparater med en kapacitet op til 2,5 MW.

Laboratorieydelser

Vores specialister kan rådgive gennem hele processen og udfører test af forskellige typer anlæg, produkter og komponenter f.eks.:

  • Design af kompressorer, varmevekslere og andre komponenter, inklusiv aksiale og radiale kompressorer i alle størrelser og former
  • Test af kompressorer, varmevekslere og komponenter
  • Test af komplette systemer, der anvender vanddamp – også til andre formål end køling
  • Test i forbindelse med andre anvendelser, f.eks. industrielle enhedsoperationer såsom tørreprocesser, koncentration, afsaltning og dehydrering mv.
  • Produktudvikling og optimering
  • Unikke testopstillinger og -installationer

Pris

Kontakt os for et tilbud på de forskellige opgaver på tlf. 7220 2000.Læs mereServices og ydelser tilknyttet faciliteten


Del med dine kolleger