GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

Motorlaboratorium

Motorlaboratoriet bidrager med test og viden til transporterhvervet både on-road, non-road og det maritime segment. Laboratoriet råder over tre motordynamometre i effektområdet 1 – 330 kW.

Dynamometrene har et omdrejningsområde på op til 10.000 omdr./min., hvilket gør det muligt også at teste motorer til elektriske drivlinjer. Motorerne kan testes i statiske såvel som alle ønskede dynamiske testcyklusser.

Ud over en komplet pakke af udstyr til emissionsmålinger råder laboratoriet over avanceret forsyningsudstyr, som betyder, at alle former for flydende og gasformige brændstoffer kan testes.

Instituttets motorlaboratorium har udstyr og kompetencer til at foretage følgende:

  • Avancerede test i forbindelse med motorudvikling
  • Test af motorkomponenter og hjælpeudrustning
  • Test af biobaserede og syntetiske brændstoffer og additiver
  • Test af brændstofsystemer og brændstofforbrugsmålinger
  • Effekt, moment og virkningsgradsmålinger
  • Test i forbindelse med udvikling af partikelfiltre, NOX- og oxidationskatalysatorer
  • Detaljeret emissionsmåling vha. FTIR – Fourier Transform Infra-Red gasanalyse, her måles gas- og partikelemissioner -også ikke-regulerede komponenter som fx ammoniak, metan, lattergas og svovldioxid


Læs mereServices og ydelser tilknyttet faciliteten


Del med dine kolleger