GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

Undervisningslaboratoriet - Energi, ventilation og varmeinstallationer

I undervisningslab afholder vi hands on kurser med fokus på tekniske installationer inden for bygningens klimaskærm herunder energi, ventilation og varmeinstallationer.

Kurserne er bygget op om en mindre del teori og en stor del praktiske øvelser i vores undervisningslaboratorier. Her laver vi øvelser der spænder fra energieffektivitet, ventilation, aircondition og krav hertil i enfamiliehuse, til etageboliger, skoler, kontorer til industriventilation, farma/stinkskabe og indregulering– kort sagt kommer hænderne i maskinrummet.

Deltagere på kurserne spænder fra teknisk personale til rådgiver og specialister og underviserne fra Teknologisk Institut er altid det pågældende specialister på området, så den nyeste viden og lovgivning formidles.

Der er altid en god vidensdeling mellem underviser og kursister samt kursister imellem, hvilket giver et spændende og dynamisk læringsmiljø.

Link til kursusdeltagelse

Lab services

Vi kører følgende kurser i laboratoriet i 2022:

 • Grundlæggende ventilationsteknik 1
 • Grundlæggende ventilationsteknik 2
 • Ventilationsanlæg – indregulering og måling
 • Ventilation og aircondition i kontor- og erhvervsbygninger
 • Ventilation i etageboliger
 • Ventilation i skoler
 • Bestemmelse af sikkerhedsfaktor af stinkskabe ved brug af sporgas
 • Ventilation i industrivirksomheder og laboratorier
 • Brugsvandsinstallationer
 • Bygningsreglementets krav om funktionsafprøvning af ventilationsanlæg
 • Regulering af varme-, ventilations- og brugsvandsinstallationer


Læs mereServices og ydelser tilknyttet faciliteten


Del med dine kolleger