GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

Testfaciliteter til installation af anlæg

Teori kan kombineres med praktiske øvelser på teststande hos DBI. Det giver kursister kompetencer inden for installation m.m. af brand- og sikringsanlæg.

Hvordan installerer, fejlfinder, reparerer, servicerer og vedligeholder man brand- og sikringsanlæg? Både som selvstændige anlæg og som integrerede anlæg i en funktionsbaseret sammenhæng? Det kan man læse og høre om på diverse kurser. Hos DBI kombineres teorien med en række praktiske og meget virkelighedstro øvelser på testfaciliteter i Hvidovre og Frederikshavn.    

Kursisterne får udleveret systemkomponenter og skal på baggrund af teoretisk viden og i henhold til retningslinjer, forskrifter og vejledninger selv opsætte brandsikringsanlæg, herunder ABA-anlæg, varslingsanlæg, sikkerhedsbelysning, ABDL-anlæg og ABV-anlæg, eller sikringsanlæg, herunder AIA-anlæg, ADK-anlæg og TV-overvågning.   

Foruden den praktiske læring, som tilegnes ved testfaciliteterne, opnås indgående kendskab til gældende love og krav til anlægstypernes funktionalitet, dokumentations- og eftersynsomfang.

På DBI’s teststande installeres bl.a.:                                                                                                                                                      

  • ABA-anlæg (automatisk bandalarm)
  • ADL-anlæg (automatisk brandslukning)
  • Varslingsanlæg
  • AIA-anlæg (automatisk indbrudsalarmering)
  • ADK-anlæg (automatisk adgangskontrol)
  • TV-overvågningsanlæg

Målgruppe: Faglærte elektrikere og installatører, som har brug for et kompetenceløft for at blive kvalificerede montører.Læs mereServices og ydelser tilknyttet faciliteten


Del med dine kolleger