GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

Lindoe Component and Structure Testing

FORCE Technology og LORC har etableret Lindoe Component and Structure Testing A/S med fokus på fuldskalatest af komponenter og systemer - mekanisk og i klimakammer. Faciliteterne omfatter også Lindoe Welding Technology (LWT), som besidder supermoderne laserfaciliteter til test og udvikling af nye produktionsmetoder. Hjertet i LWT er to 16 kW disclasere opkoblet i én fiber, der således kan levere op til 32 kW lasereffekt på emnet. 

I klimakammeret kan der simuleres realistiske atmosfæriske forhold som på havet – selv for store komponenter og hele systemer.

Klimakammeret er udstyret med tre individuelle miljøsystemer:

  • Temperaturkontrol
  • Fugtighedskontrol
  • Saltvand.

De tre miljøparametre kan kontrolleres individuelt eller programmeres som samlede systemer for at komme så tæt på den barske offshore atmosfære som muligt. Yderligere kan accelererede tests foretages i kombinerede parametercyklusser.

Ud over test af offshore udstyr kan testes et bredt udvalg af landbaseret udstyr så som land-baserede vindmøller, men også transport-, alarm- og lyssystemer. Læs mereServices og ydelser tilknyttet faciliteten


Del med dine kolleger