GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

Mikrobiologisk laboratorium - Fødevaresikkerhed

Mikroorganismer er en udfordring ved produktion af fødevarer. Teknologisk Institut har mange års erfaring med rådgivning af fødevareindustrien ved mikrobiologiske udfordringer. 

Følgende aspekter gør sig gældende.

 • Dokumentation af patogene bakterier er nødvendig i forhold til myndighedskrav.
 • Holdbarhed kan optimeres ved målrettet valg af konservering.
 • Forbedret mikrobiologisk holdbarhed reducerer reklamationer forårsaget af fordærv.
 • Ved udvikling af nye produkter f.eks. kødprodukter med lavere saltindhold, er der behov for dokumentation af mikrobiologisk sikkerhed og holdbarhed.

Hvad kan Teknologisk institut hjælpe med?

Mikrobiologisk laboratorium kan tilbyde akkrediterede analyser til kimtælling og påvisning af specifikke bakterier i fødevarer. Vi råder over såvel klassiske dyrkningsmetoder som molekylærbiologiske metoder. Vi udfører mikrobiologiske specialanalyser og tester effekten af konserveringsløsninger. Vi tilrettelægger prøveudtagning, udtager prøver hos kunden og rådgiver om anvendelse af de mikrobiologiske analyseresultater.

 • Bestemmelse af kimtal f.eks. aerobe bakterier, E. coli, Enterobacteriaceae, gær og skimmel.
 • Undersøgelse af mikroaerofile og anaerobe mikroorganismer f.eks mælkesyrebakterier og clostridier.
 • Påvisning af patogene bakterier f.eks. Salmonella, Listeria monocytogenes, Yersinia enterocolitica og Campylobacter.
 • Identifikation af mælkesyrebakterier med DGGE.
 • Starterkulturers effekt i kødprodukter.
 • Smittesporing ved bakterietypning.
 • Rådgivning om mikrobiologiske hurtigmetoder versus referencemetoder.
 • Hjælp til effektivisering af laboratoriedriften på kundens laboratorium.
 • Hjælp til at forberede akkreditering af kundens laboratorium.
 • Påvisning af norovirus med Real Time PCR

Links

Artikler
Granly Koch, A (2020) Sousvide20.dk
                                     Fødevaresikkerhed og sous vide i praksis

Granly Koch, A (2020) Sousvide20.dk
                                    Fødevaresikkerhed og sous vide: typiske spørgsmål og svarLæs mereServices og ydelser tilknyttet faciliteten


Del med dine kolleger