GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

EnergyFlexLab - Test af fleksible og intelligente energikomponenter

I EnergyFlexLab på Teknologisk Institut foretages test af intelligente komponenter og systemer til fremtidens fleksible energisystem. Fremtidens energisystem vil indebære en sektorkobling mellem forsyningen af el, varme, gas og vand, hvilket også er i fokus i laboratoriet. Laboratoriet gør det er muligt at afprøve, hvor meget fleksibilitet koblede teknologier som solceller, batterisystemer, varmepumpe og elbil-lader kan tilføre vores energisystem. Disse tests tager udgangspunkt i real life-scenarier.

Laboratoriefaciliteter

EnergyFlexLab testmiljøet er understøttet af smart grid og viden om smart energy systemer. En række eksisterende laboratorier er tilknyttet miljøet:

  • Batterilaboratorium med akkrediterede sikkerhedstests, test af levetid på enkeltcelle- og pakkeniveau. Råder over eget nettilsluttet BESS-anlæg
  • Varmepumpelaboratorier som tester små og store varmepumper. Råder over termiske lagre
  • Laboratorier som tester energieffektivitet, herunder EnergyFlexHouse og EnergyFlexOffice

Alt i alt tilbydes en infrastruktur, som gør det muligt at foretage tests under realistiske og dynamiske forhold på tværs af forskellige energikomponenter og sektorer såsom el og varme.

EnergyFlexLab tilbyder bl.a. følgende:

  • Fleksibilitetstest af intelligente komponenter f.eks. optimering af samtidig betjening af varmepumpe, solcelle-inverter og elbillader
  • Dataopsamling fra industriområder såsom havne, lufthavne og byggepladser
  • Data-kvalitetssikring, analyse og visualisering
  • Dynamiske tests af husstandsbatterier, måler bl.a. årsvirkningsgrad og fleksibilitet
  • Test af muligheder for intelligente komponenters evne til at blive fjernstyret/aggregeret
  • Simulering af fleksible energisystemer for optimering af driftsøkonomi, energieffektivitet, klimaeffekt og/eller komponentlevetid
  • Viden og test, der understøtter integration af cloud-baserede løsninger som f.eks. vejrprognose, elmarked mv.

Yderligere oplysninger

Forretningsleder, Teknologisk Institut Lars Overgaard, tlf. 7220 1295, e-mail: lod@teknologisk.dk.

 

 Læs mereServices og ydelser tilknyttet faciliteten


Del med dine kolleger